Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ РІШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ РІШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ РІШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,56 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Ісаєва Світлана Василівна
УДК 339.31:330.322
 
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНО
ПРИВАБЛИВИХ РІШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.07.01 – Економіка промисловості
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Херсон)
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
ДАНІЛІН Валентин Миколайович,
Херсонський державний технічний
університет, завідувач кафедри еконо-
міки і підприємництва
Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович,
Президія НАН України, радник Президії (м.Київ)
кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник
СТЕПАНЕНКО Евген Федорович,
Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень
НАН України, старший науковий
співробітник (м.Одеса)
Провідна установа Одеський державний економічний
університет Міністерства освіти і
науки України, кафедра економіки
підприємств (м.Одеса)
Захист відбудеться 28.09.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий 22.08.2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тараканов М.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із проявів кризових явищ в економіці України останнього десятиріччя є інвестиційна криза. В 90-х рр. ХХ століття істотно знизилася норма накопичення, загальна сума виробничих інвестицій і їх частка у ВВП. Зниження інвестиційної активності стало однією з головних причин спаду виробництва, особливо на підприємствах важкої промисловості, зниження темпів відновлення і конкурентоздатності продукції, старіння основних виробничих фондів і їх високої аварійності. Спад в інноваційній і інвестиційній сфері України в останні роки досяг критичного рівня, за яким іде деградація виробничого потенціалу промисловості. Сформовані тенденції, якщо їх не перервати, приведуть до незворотних наслідків.
Для подолання інвестиційної кризи важливе значення має дослідження особливостей інвестиційного процесу в умовах перехідної економіки і методів оцінки інвестиційної привабливості окремих галузей і промисловості в цілому. В цій області відомі досягнення багатьох закордонних і вітчизняних наукових шкіл.
Однак багато питань ще чекають свого рішення. Невироблений єдиний понятійний апарат, методи оцінки інвестиційної активності і привабливості окремих галузей, сфер матеріального виробництва в нестабільній економіці, критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів продовжують залишатися дискусійними. В цих умовах рішення зазначених проблем у промисловому секторі економіки багато в чому залежить від сформованого рівня інвестиційної привабливості, внаслідок чого її підвищення, поряд зі стимулюванням інвестиційного процесу набуває актуальності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в Херсонському державному технічному університеті у рамках науково-дослідницької роботи по темі "Проблема реструктуризації і розвиток приватизації" ( номер державної регистрації №0100У005396).
В рамках цієї теми автором обґрунтовано джерела одержання засобів необхідних для проведення структурних реформ на основі підвищення інвестиційної привабливості економічних об'єктів.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування методологічних принципів і методичної бази оцінки інвестиційної привабливості і вибору на її основі інвестиційно привабливих рішень у промисловому секторі економіки України.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких задач:
·
стосовно умов перехідної економіки уточнити базові поняття інвестиційної діяльності, класифікацію основних видів інвестицій, а також їх склад і сфери використання;
· показати роль і значення різних видів інвестицій у підвищенні інвестиційної привабливості промисловості України, а також виявити вплив окремих чинників на зазначений процес;
· обґрунтувати методичні підходи та систему показників економічної діагностики для оцінки інвестиційної привабливості промислового сектора економіки;
· у порівнянні з країнами СНД, країнами далекого зарубіжжя та існуючими потребами народного господарства проаналізувати фактичний стан інвестиційної привабливості промислового сектора економіки України;
· на основі критичного розгляду і узагальнення наявного вітчизняного і закордонного досвіду сформулювати основні принципи використання іноземних інвестицій в Україні;
· вибрати пріоритетні напрямки використання інвестицій і на цій основі обґрунтувати шляхи підвищення інвестиційної привабливості промислового сектора економіки України;
· відібрати з існуючих у ринковій економіці методів оцінки інвестиційних рішень ті, які можна було б використовувати для обґрунтування інвестиційно привабливих рішень в умовах перехідної економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА І ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ РІШЕНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок