Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії

Загрузка...

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії / сторінка 2

Назва:
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,61 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-ція виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри загальної хірургії, топографічній анатомії та оперативній хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти на основі особистої ініціативи дисертанта (держреєстрація № 198U002293).
Мета і задачі дослідження. Основними цілями даної науково-дослідної роботи були об'єктивний аналіз і оцінка віддалених результатів лапароскопічної холецистектомії з акцентом на їхню посередню (“задовільну”) і погану (“неза-довільну”) якість та ретроспективна оптимізація принципів застосування лапароскопічної холецистектомії в загальнохірургічній практиці.
Перед дослідженням поставлені наступні основні задачі:
1.
З'ясувати частоту і причини посередніх (“задовільних”) і поганих (“незадовільних”) віддалених результатів лапароскопічної холецистектомії.
2.
Оцінити роль залишкової і знову виниклої патології позапечінкових жовчних проток як причини “постлапарохолецистектомічного синдрому”.
3.
Визначити частоту і виразність порушень моторно-евакуаторної функції шлунка і дванадцятипалої кишки і їхній вплив на віддалені результати лапароскопічної холецистектомії.
4.
Розробити оптимальний діагностичний алгоритм для з'ясування посередніх і поганих віддалених результатів лапароскопічної холецистектомії.
5.
Оптимізувати принципи і методи лікувально-діагностичних заходів щодо поліпшення безпосередніх і віддалених результатів лапароскопічної холецистектомії при жовчнокам'яній хворобі і її ускладненнях.
Об'єкт дослідження є віддалені результати у хворих, які перенесли лапароскопічну холецистектомію.
Предмет дослідження – клінічна значимість лапароскопічної холецист-ектомії в аспекті її не цілком сприятливих віддалених результатів.
Методи дослідження: досягнення поставлених цілей і рішення задач дослідження виконані за допомогою ретроспективного (анкетного) і проспективного клініко-статистичного методів на підставі загальноклінічних, ультразвукового, рентгенологічного, ендоскопічного, гістологічного і радіоізотопного досліджень.
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше всіляко проана-лізовані віддалені результати лапароскопічної холецистектомії з основним ак-цен-том на хворих з так названим “синдромом після лапароскопічної холе-цистектомії” і з незадовільними наслідками. Систематизовано причини посе-ред-ніх і негативних віддалених результатів і розроблений оптимальний діагнос-тичний алгоритм для їхнього встановлення. При цьому приведені результати комплексного обстеження з використанням спеціальних методів діагностики і визначені показання до проведення кожного з них. Установлені ендоскопічні, ультрасонографічні, радіоізотопні, рентгенологічні і гістологічні ознаки функ-ці-ональних порушень гепатобіліарної системи, гастродуоденальної моторики, дуоденогастрального рефлюкса і рефлюкс-гастриту після холецистектомії.
Практична значимість отриманих результатів. На підставі аналізу даних літератури і результатів власних досліджень запропонована раціональна схема обстеження пацієнтів з посередніми і поганими результатами лапароско-пічної холецистектомії, а також розроблені принципи консервативної терапії хворих з дуоденогастральним рефлюксом і рефлюкс-гастритом, показання до повторних хірургічних і мінімально інвазивних ендоскопічних втручань при залишковій чи знову виниклій внаслідок ятрогенії патології позапечінкових жовчних шляхів. Розроблено комплекс заходів для поліпшення результатів лапаро-ско-піч-ної холецистектомії.
Методи діагностики порушень гастродуоденальної моторики і кількісної оцінки дуоденогастрального рефлюкса впроваджені в практичну роботу відділень радіоізотопних та рентгенологічних досліджень Обласної клінічної травматологічної лікарні, Харківського науково-дослідного інституту медичної рентгенології та радіології. Оперативні методи лікування резідуальної патології жовчних шляхів і рефлюкс-гастрита впроваджені в хірургічну практику Обласної клінічної травматологічної лікарні.
Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному про-це-сі і практичній роботі кафедри загальної хірургії, топографічної анатомії та опе-ра-тивної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти і хірур-гічного відділення Обласної клінічної травматологічної лікарні м.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок