Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,61 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Альбужи Тарік Абдульазіз
УДК 616.366-089.87:616-072.1
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної
холецистектомії
14.01.03– Хірургія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків– 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор
Клименко Геннадій Андрійович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри загальної хірургії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Офіційні опоненти: 
Доктор медичних наук, професор Даценко Борис Макарович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри хірургії та проктології
Доктор медичних наук, професор Хворостов Євген Дмитрович, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, завідувач кафедри хірургічних хвороб
Провідна установа Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, м. Харків, відділення хірургії печінки та жовчних шляхів
Захист відбудеться 26.06.2001 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті (61022, м.Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м.Харків, пр. Леніна, 4).
Автореферат розісланий 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент О.П. Танько


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наприкінці ХХ сторіччя відзначений неухильний ріст числа пацієнтів, що страждають жовчнокам'яною хворобою, і числа холецист-ектомій. Новим етапом у розвитку хірургії жовчних шляхів стали розробка і впровадження в клінічну практику відеолапароскопічної холецистектомії. Вона сполучає у собі радикальність “відкритої” операції і малу травматичність троакарних доступів, завдяки чому значно скорочуються терміни лікування і відновлення працездатності [Галлингер Ю.І. та Тимошин А.Д., 1994; Саєнко В.Ф. та Ничитайло М.Е., 1996; Грубник В.В. та співавт., 1997; Стрекаловский В.П. та співавт., 1997; Кузин Н.М. та співавт., 2000; Е.Мюге, 1991]. Однак впровадження лапароскопічної холецистектомії несе із собою і нові проблеми. Основна з них – це проблема безпечної і вірної інтеграції лапароскопічної холецистектомії в хірургію жовчних шляхів, у якій вона повинна відповідати розробленому за сторіччя головному принципу: з видаленням жовчного міхура повинна бути виконана повноцінна санація всього жовчного дерева.
У 90-і роки ХХ століття нагромадився великий досвід проведення відео-лапароскопічних операцій як у Росії [Луцевич О.Е. та співавт., 1996; Галлин-гер Ю.І. та співавт., 1997; Стрекаловский В.П. та співавт., 1997], так і в Україні [Грубник В.В. та співавт., 1999; Ничитайло М.Е. та співавт., 1996; Хворос-тов Є.Д. та співавт., 1999; Ярема І.В. та співавт., 1999; Березницкий Я.С. та співавт., 1999; Тіщенко О.М. та співавт., 1999]. Значно удосконалилися техніка і використовуване обладнання. Змінилися не тільки професійна психологія хірур-гів, але і відношення до операції пацієнтів. Безпосередні наслідки й уск-ладнення цієї операції неодноразово обговорювалися на міжнародних і все-світ-ніх конгресах з ендоскопічної хірургії, але у відношенні віддалених резуль-татів світова ендоскопічна хірургія знаходиться на початку шляху. Їхня наукова розробка актуальна і представляє, крім наукового, великий практичний інтерес.
Прототипом даної дисертаційної роботи нами ретроспективно виявлена стаття піонера лапароскопічної холецистектомії – німецького хірурга Е.Мюге, яка була опублікована в українському журналі “Клінічна хірургія” у 1991 році (№11, с. 10–13), але вона була присвячена невеликій кількості операцій того ча-су. В даний час лапароскопічна холецистектомія широко вико-нується в за-галь--но-хірургічних стаціонарах, нерідко без спеціального добору хворих, але доте--пер не вивчені віддалені наслідки операції в умовах настільки широкого її засто-сування.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ лапароскопічної холецистектомії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок