Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)

ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)

Назва:
ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,19 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
АДАМИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
УДК 657.1
ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ
(на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)
Спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Тернопільській академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | кандидат економічних наук, доцент
Лучко Михайло Романович,
Тернопільська академія народного господарства,
завідувач кафедри обліку і контролю у невиробничій сфері
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
завідувач кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Кузьмінський Юрій Анатолійович,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри обліку в промисловості
Провідна установа: | Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра бухгалтерського обліку і
аудиту, м. Одеса
Захист відбудеться 06.05. 2003 року о 11годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 при Тернопільській академії народного господарства за адресою 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ауд.1219.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий 04.04. 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор | Д.А. Штефанич


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Необхідною умовою становлення та розвитку економіки з ринковим ме-ха-нізмом господарювання, забезпечення стабілізації та прискорення темпів її росту є підприємництво. Активна підприємницька діяльність є не тільки одним із найважливіших факторів економічного зростання в країні, а й одно-часно загальним показником соціально-економічного розвитку держави. Особливістю сучасного економічного середови-ща в Україні є те, що воно в недостатній мірі сприяє розвитку під-приємництва, характеризується браком джерел фінансування, податковим пригніченням господарської ініціативи підприємств.
Проблема податкового тягаря на підприємства полягає не лише у ви-со-ких ставках і численності податків, але й у неузгодженості пра-вил опо-дат-ку-ва-ння із методикою бухгалтерського обліку. Це проявляється у фіскальному підході розрахунку доходів і витрат, котрі формують прибуток до оподаткування, від-сут-но-сті регла-мен-то-ваної методики їх обчислення в бухгалтерському обліку, а також неналагодженості вза-є-мо-зв’язку податкових органів із платниками податків. Тому дослідження про-бле-м облікового забезпечення податкових розрахунків, формування звіт-но-сті та їх оптимізації є актуальним і своєчасним як з теоретичної, так і з практичної позиції.
Досліджуючи організаційні та методичні засади здійснення по-даткових розрахунків, їх облікового забезпечення і контролю автор спи-ра-вся на авторитетну думку таких вчених як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, З.В. Гуцайлюк, В.П. Зав-городній, М.В. Кужель-ний, Я.Д. Крупка, Ю.А. Кузьмінський, В.О. Ласто-вець-кий, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, М.Р. Лучко, О.І. Ма-лишкін, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.Ф. Усач, та ін., які у своїх працях розглядали окремі аспекти здійснення податкових розрахунків та шляхи їх удосконалення. Незважаючи на значні здобутки в дослідженні вказаних проблем, ряд питань потребує уточнення. Потребує вивчення й теоретичного осмислення роль і місце податкових розрахунків в інформаційній системі бухгалтерського обліку; існує нагальна необхідність вироблення практичних рекомендацій вдосконалення методики обліку податкових розрахунків, здійснення контролю податкових взаємовідносин.
Вище зазначене визначило актуальність і практичну значимість дослідження податкових розрахунків і звітності у системі бухгалтерського обліку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок