Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Етноспецифічні константи мовної свідомості

Етноспецифічні константи мовної свідомості

Назва:
Етноспецифічні константи мовної свідомості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
46,82 KB
Завантажень:
125
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Голубовська Ірина Олександрівна
УДК 81 : 39
Етноспецифічні константи мовної свідомості
Спеціальність 10. 02. 15 – загальне мовознавство
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загального мовознавства
і класичної філології Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Нікітіна Фіонілла Олексіївна,
Інститут перекладачів НАН України
Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,
доктор філологічних наук, професор
Акуленко Валерій Вікторович,
Центр викладання і дослідження
іноземних мов НАН України, директор;
доктор філологічних наук, професор
Манакін Володимир Миколайович,
Кіровоградський державний університет
імені В. Винниченка, проректор з наукової
роботи, завідувач кафедри перекладу та
загального мовознавства;
доктор філологічних наук, доцент
Тищенко Олег Володимирович,
Рівненський інститут слов’янознавства
Киівського славістичного університету,
проректор з наукової роботи.
Провідна установа: Донецький національний університет,
кафедра загального мовознавства та історії
мови
Захист відбудеться “14” жовтня 2004 року о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д. 26. 001.19 Інституту філології
Київського національного уніврситету імені Тараса Шевченка
(01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці
ім. М.О. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).
Автореферат розіслано “10” вересня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Гнатюк Л.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний етап у розвитку лінгвістичної науки характеризується докорінною зміною базисної наукової парадигми, поворотом до розгляду мовних явищ під антропоцентричним кутом зору. Визначилася настанова досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом як окремого індивідуума, так і мовного колективу, до якого він належить. Формулювання принципів антропоцентричності й антропоморфності мови зумовило не тільки новий аспект лінгвістичних пошуків, а й призвело до нового розуміння і трактування таких традиційних лінгвістичних понять, як знак, значення тощо. “Лейтмотивом” нового підходу до інтерпретації мовних явищ стало усвідомлення того, що природна мова не “відрізняє” екстралінгвістичну реальність від психологічної та від соціального світу носіїв мови.
У ХХ столітті в мовознавчій науці панував так званий інструментальний підхід до мови, який акад. Ю.С. Степанов представив як три основні погляди на мову: 1) мова як семантичний код, знакова система для шифрування інформації; 2) мова як інструмент комунікації, засіб для оформлення і регулювання інформаційних потоків; 3) мова як інструмент мислення і пізнання, як “простір думки”.
Антропоцентричний підхід до мови, що сягає ідей В. фон Гумбольдта, передбачає більш масштабне осмислення функцій мови, вихід за межі вузькораціонального, прагматичного трактування її призначення. Мова як умістище духу народу, як результат неповторної розумово-оцінної діяльності певного етносу може відкритися не стільки інструментальному, скільки філософському поглядові, здатному охопити й осмислити потаємну духовну сутність національної мови як унікального витвору етносу. Формування нової культурологічної парадигми як основного в сучасну епоху підходу до мови визначило новий стиль лінгвістичного мислення, який потребує опрацювання власного категоріального апарату. Йдеться про необхідність перегляду традиційних уявлень у мовній семантиці, про вироблення нових підходів до вивчення лінгвістичних феноменів, онтологічна сутність яких на сучасному етапі у розвитку лінгвістичної науки постає в дещо іншому світлі; про застосування в лінгвістиці нових методологічних і методичних стратегій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: Етноспецифічні константи мовної свідомості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок