Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАВУКИ (ARANEI) ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ)

ПАВУКИ (ARANEI) ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ)

Назва:
ПАВУКИ (ARANEI) ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,00 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
Прокопенко Олена Василівна
УДК 565. 4
ПАВУКИ (ARANEI) ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ
(ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ)
03.00.08 – зоологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі зоології Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор біологічних наук, доцент
Ярошенко Микола Миколайович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри зоології
Офіційні опоненти доктор біологічних наук, професор
Покозій Йосип Трохимович,
Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України
кандидат біологічних наук,
Гур’янова Валентина Євгенівна,
пенсіонер
Провідна установа Національний природничий музей НАН України,
м. Київ
Захист відбудеться “29” травня 2001 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.26.153.01 при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ, МСП, 01601
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ)
Автореферат розісланий “20” березня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук ______________________ Золотов В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Павуки як облігатні хижаки споживають велику кількість безхребетних тварин, головним чином комах. Значна чисельність їх у більшості природних та антропогенно трансформованих біотопів зумовлює їхню важливу роль у функціонуванні екосистем. Практичне використання павуків як агентів біологічного методу боротьби із шкідниками сільського і лісового господарств, а також із метою біоіндикації стану біоценозів значно ускладнено. Не в останню чергу це пов'язано з недостатньою вивченістю видового складу локальних фаун, поширення та особливостей екології. Так, аранеофауна південного сходу України (у межах Донецької і Луганської областей) до цього часу вивчена вкрай нерівномірно. Якщо структура і динаміка населення павуків цілинних степових ділянок регіону досліджені достатньо повно, головним чином завдяки роботам Н.Ю. Полчанінової, то аранеофауна антропогенно трансформо-ваних ландшафтів, поряд із природними заплавними і приморськими біотопами, раніше не вивчалася, хоча вони займають більш ніж 87% території району досліджень. Таким чином, недостатня вив-ченість видового складу, cтруктури і динаміки населення павуків регіону та їх важлива роль у функціонуванні екосистем визначили вибір теми та об'єкта для дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною головного напрямку досліджень кафедри зоології Донецького національного університету "Екологія і фауна Південно-Східної Ук-раїни" Г 96/1, номер державної реєстрації 0196И021121, а та-кож держбюджетних тем: "Фауна і флора техногенних екосистем" 99-1вв-75, номер державної реєстрації 01990001500 і "Вивчення зооценозів в екосистемах техноген-них ландшафтів Донбасу" 96-1вв-68, номер державної реєстрації 0196013132. Під час виконання вищезазначених тем автор вис-тупав як молодший науковий співробітник.
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – вивчити структуру і динаміку населення па-вуків природних та антропогенно трансформованих ландшафтів південного сходу України. Визна-чити ступінь, характер і напрямки трансформації аранеофауни під тиском антропогенного навантаження.
У ході дослідження були поставлені і вирішувалися такі задачі:
- провести інвентаризацію і визначити видовий склад та таксономічну структуру фауни павуків південного сходу України;
- виявити основні біоценотичні характеристики населення павуків природних і трансформова-них біотопів регіону;
- визначити вплив агротехнічних заходів на аранеофауну агроценозів;
- провести порівняльний аналіз основних біоценотичних характеристик населення павуків па-совищ і заповідних ділянок регіону;
- простежити зміни структурних особливостей населення павуків при посиленні антропоген-ного тиску на прикладі парків великого промислового центру;
- вивчити етапи формування аранеофауни техногенних новоутворень на прикладі породних відвалів вугільних шахт м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПАВУКИ (ARANEI) ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ (ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок