Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Назва:
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,04 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА
БІРЮКОВА Олена Олексіївна
УДК 323.11.:314.7.(477)
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
23.00.02 – політичні інститути та процеси
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі політології філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор філософських наук, професор
КУЦЬ Олексій Маркович,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
професор кафедри політології
Офіційні опоненти: | доктор політичних наук, професор
КРЕСІНА Ірина Олексіївна,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, завідувач відділу правових
проблем політології (м. Київ)
кандидат політичних наук
СТОГОВА Ольга Володимирівна,
Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка, доцент кафедри соціально-економічних і гуманітарних дисциплін
Захист відбудеться 25 січня 2008 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.22 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, ауд. 2-49.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4.
Автореферат розісланий 25 грудня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.М. Куц
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення демократичного українського суспільства в умовах геополітичних та глобалізаційних тенденцій сучасного світу потребує вивчення механізмів консолідації етнонаціональних спільнот та забезпечення стабільності української держави. Характер і динаміка процесів етнічного ренесансу та національного відродження в Україні зумовлюються насамперед трансформацією суспільно-політичної сфери українського соціуму, яка, перебуваючи в стані політичної кризи, реформується одночасно. Це призводить до порушення становлення соціокультурних ідентифікацій та практик у межах конституювання українського етнополітичного організму, поглиблення регіональних відмінностей та мовної диспропорції. Натомість відбувається процес делегітимації геоетнополітичної цілісності української нації та інтенсифікація внутрішньої мобілізації етносів (політизація етнічності), які недостатньо вивчені з погляду їх внутрішньої глибинної мотивації та зумовленості об’єктивними факторами. Саме останні більшою мірою експлікуються геополітичними чинниками. Відтак в окресленому контексті дедалі актуалізується питання виявлення детермінуючих факторів впливу, що зумовлюють трансформацію етноспільнот, визначають особливості процесу їх формування, функціонування і розвитку на теренах України. Це зумовлює потребу пошуку нових підходів до розуміння та регулювання етнонаціональних процесів у поліетнічному суспільстві з метою їх гармонізації та запобіганню деструктивним проявам.
Вагомий вплив на дослідження теоретико-методологічних засад етнонаціональних процесів справили фундаментальні праці, які є теоретичним надбанням етнополітичної та геополітичної думки (Г.Андерсон, П.Ван де Берг, Е.Гелнер, І.Глейзер, Ф.Гекман, Л.Гумільов, Ф.Еріксон, К.Іванов, В.Кімличка, Ш.-Л.Монтеск’є, К.Поппер, Е.Сміт, Ф.Ратцель, Р.Челлен та ін).
Значну цінність для дослідження становлять праці видатних українських учених і мислителів минулого, які присвячені аналізу просторово-географічної орієнтації української держави, моделей державного і національного будівництва (М.Грушевський, М.Драгоманов, Ю.Липа, В.Липинський, І.Лисяк-Рудницький, С.Рудницький та ін.).
Не менший інтерес для дослідження становлять праці теоретиків, які розвинули сучасну геополітичну науку в Україні (С.Василенко, В.Врублевський, В.Кремень, В.Левандовський, М.Михальченко, С.Пирожков, В.Полохало, Ф.Рудич, В.Хорошковський та ін.), висвітлюючи питання геополітичного майбутнього Української держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок