Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Правове реҐулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького реґіону)

Правове реҐулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького реґіону)

Назва:
Правове реҐулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького реґіону)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,46 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський Національний університет
імені Тараса Шевченка
Форостюк Олег Дмитрович
УДК 340 (09): 322 (477.6) “1917/1941”
Правове реҐулювання державно-церковних відносин
у Радянській Україні в 1917-1941 роках
(на матеріалі Донецького реґіону)
Спеціальність 12.00.01. - теорія та історія держави й права;
історія політичних і правових вчень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ-2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник - Шевченко Олександр
Оксентійович, доктор юридичних наук,
професор кафедри теорії та історії держави
і права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти - Румянцев В’ячеслав
Олексійович, доктор юридичних наук,
професор кафедри історії держави і права України
і зарубіжних країн Національної юридичної
академії імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
МУЗИКА Ірина Володимирівна,
кандидат юри-дичних наук, доцент,
старший науковий співробіт-ник відділу
історико-політологічних досліджень
Інституту держави і права
імені В.М.Корецького НАН України
Провідна установа:
Національний університет внутрішніх
справ МВС України (м. Харків).
Захист відбудеться "11" ___01___ 2002 року о 1400 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.001.04 при Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, т. 221-31-59.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10.
Реферат розіслано “06” __12___ 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук К.Г.Грищенко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. З приходом до влади більшовиків у колишній Російській імперії було розгорнуто жорстоку антирелігійну війну, жертвами якої стали мільйони віруючих людей. Кричуща невідповідність між декларованим принципом свободи совісті та реальним становищем релігії в СРСР спонукала уряд приховувати реальну картину державно-церковних відносин, що не могло не позначитися на стані наукового розроблення даної тематики.
Радянська держава реально будувала свої відносини з церквою на основі не тільки офіційних законів, але й таємних циркулярів більшовицької партії і секретних підзаконних актів НКВС і ДПУ. Саме ними певною мірою визначалася релігійна політика на місцях з урахуванням особливостей реґіонів України. Це призвело до того, що державно-церковні відносини у різних частинах республіки не були однаковими. Керуючись марксистським вченням, комуністичний провід був упевнений, що найслабкіші позиції церква мала в промислових центрах, бо, на думку більшовиків, пролетаріат як найпередовіший і найреволюційніший клас більш за всіх був зацікавлений у розриві з релігією. Тому Донбас, який охоплював значну густонаселену промислову територію, підходив під полігон проведення антирелігійного експерименту.
Із здобуттям незалежності Україна взяла курс на реальне забезпечення свободи совісті та релігійних свобод своїх громадян. Наша держава законодавчо зобов’язалась подолати негативні наслідки попередньої політики щодо релігії. Президент України підтвердив узятий курс на реальне забезпечення свободи совісті й виступив 12 червня 1999 року із заявою про морально-політичну реабілітацію церкви. Глава держави зауважив, що справа подолання тяжких наслідків минулого залишається виключно складною і водночас вкрай невідкладною.
Взаємовідносини радянської держави і Православної церкви викликали й викликають неабиякий інтерес як у вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Проте на сьогодні немає досліджень, в яких би в історико-правовому аспекті обрана тема цілком розглядалася як предмет спеціального вивчення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження пов’язаний із планами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського інституту внутрішніх справ МВС України згідно із Заявою Президента України про морально-політичну реабілітацію церкви, зробленою 12 червня 1999 року, та Заявою про наміри співпраці між Міністерством внутрішніх справ України та Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, прийнятою 11 лютого 2000 року.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Правове реҐулювання державно-церковних відносин у Радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького реґіону)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок