Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва:
РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,15 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ПОЛЯК Ольга Вікторівна
УДК 37.013.78+37.014.5(477)
РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук
КИЇВ - 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті вищої освіти АПН України.
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент
КОРСАК Костянтин Віталійович, Інститут вищої освіти АПН України, завідувач відділу теорії і методології природничої та інженерної освіти.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ШТЕФАН Людмила Андріївна,
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди,
завідувач кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент
КОВЧИНА Ірина Михайлівна,
Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри соціально-правового
захисту населення.
Захист дисертації відбудеться 26 червня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розіслано 23 травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М.Олексюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У травні 2005 р. Україна приєдналася до підписаної у Болоньї ”Спільної декларації міністрів освіти Європи”, що спрямована на створення Європейського простору вищої освіти. Завдяки цьому прискорився процес модернізації вищої школи та її інтеграції до європейського простору вищої освіти і науки. Розроблені такі документи, як ”Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 р. № 49 та ”План дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року”, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2007 р. № 612.
Останнім документом передбачено виконання комплексу завдань щодо реформування системи вищої освіти в Україні, зокрема:
- модернізації системи вищої освіти, системи та структури кваліфікацій;
- удосконалення змісту вищої освіти та організації навчального процесу.
Реалізація цих завдань у системі вищої освіти України сприятиме досягненню основної мети - підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть конкурентоспроможними на національному, європейському та світовому ринках праці.
За період 1986-2007 р. в Україні сформувався значний за обсягом і навчальним потенціалом сектор соціологічної освіти, який, однак, ще не був досліджений науковцями-педагогами і не фігурував у тематиці кандидатських і докторських дисертацій.
З огляду на необхідність виконання вищезазначених завдань ми вважаємо актуальним і закономірним дослідження еволюції соціології як науки й навчальної дисципліни в Україні та за її межами.
Значну наукову цінність для дослідження становлять праці таких вітчизняних дослідників історії та основних сутнісних рис загальної і прикладної соціології, як В.Волович, І.Гавриленко, М.Головатий, І.Звєрєва, А.Капська, М.Лукашевич, А.Некрасов, В.Піча, О.Погорілий, А.Ручка, В.Танчер, С.Хлєбік, М.Юрій, О.Якуба, а також зарубіжних – В.Бачинін, В.Добреньков, А.Кравченко, Е.Гіденс, Н.Смелзер, П.Штомпка та ін.
Теоретичні засади і положення методології порівняльної педагогіки висвітлюють науковці Н.Абашкіна, Б.Вульфсон, В.Кларін, К.Корсак, З.Малькова, В.Пилиповський, Л.Пуховська, А.Сбруєва та ін.; загальні концепції філософії освіти і науки, засади виховання й навчання досліджують В.Андрущенко, І.Бех, С.Гончаренко, І.Зязюн, В.Лутай, М.Максюта та ін.; концептуальні положення щодо організації та розвитку системи післядипломної професійної освіти, поглибленої фахової підготовки, безперервної освіти визначають В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок