Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,38 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
УДК 338.242.2
ХРИСТЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(підприємства машинобудівної та металургійної галузей)
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Козаченко Ганна Володимирівна,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою менеджменту.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, Полтавський університет споживчої кооперації України Укоопспілки, завідуюча кафедрою менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності (м. Полтава);
кандидат економічних наук, доцент Петрова Інна Вікторівна, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері (м. Донецьк).
Захист відбудеться 24 жовтня 2007 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, Луганськ-34,
кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розіслано 22 вересня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективність управління – це комплексна та багатогранна категорія, що потребує нових рішень. Вона викликає дискусії та має розбіжності в трактуванні. Питання ефективності управління, з одного боку, є невід’ємним аспектом управління підприємством, а з іншого – вони не мають однозначних рішень. Ефективність, як відносна характеристика результативності управління, припускає можливість оцінки та порівняння альтернатив (результатів, шляхів розвитку та ін.). Аспекти порівнянності дуже важливі, оскільки ефективність управління не абсолютна для підприємства, вона завжди оцінюється з точки зору як підприємства, так і суспільства, а також порівняно з іншими підприємствами. В цих умовах набуває особливої актуальності завдання оцінювання ефективності управління. Результати такого оцінювання використовуються при аналізі діяльності підприємства як в цілому, так і в галузі управління, вони дозволяють установлювати масштаб та напрями змін, прогнозувати їх вплив на ключові параметри діяльності підприємства, виявляти найважливіші чинники зростання, приймати відповідні управлінські рішення щодо подальшої діяльності підприємства та його підрозділів. Оцінювання ефективності управління має ще багато дискусійних і невирішених питань як щодо обґрунтування загального підходу до оцінки, так і щодо аспекту розробки конкретних методичних рішень. Актуальність підсилюється ще й тим, що в цій галузі існує декілька принципово різних підходів та багато розрізнених, системно непов’язаних методик, що утрудняє й навіть унеможливлює їх використання на практиці.
Необхідність теоретичного обґрунтування й розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінювання ефективності управління підприємством зумовила вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до напрямів наукових досліджень, які виконуються на кафедрі менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Розроблені здобувачем методичні рекомендації щодо вдосконалення оцінювання ефективності управління підприємством були використані при виконанні держбюджетної теми ДН-33-06 “Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб’єктів господарської діяльності в епоху економічних знань” (номер державної реєстрації № 0106U000293, 2006-2008 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок