Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ КІНЕМАТИКИ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПРОКАТЦІ

РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ КІНЕМАТИКИ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПРОКАТЦІ / сторінка 4

Назва:
РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ КІНЕМАТИКИ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПРОКАТЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,22 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-технічній конференції “Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні” (м.Краматорськ, 2001 р., 2006 р.), Міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми і перспективи розвитку процесів та машин обробки тиском” (м.Краматорськ, 2002р.), VI Міжнародній науково-технічній конференції “Пластическая деформация металлов” (м. Дніпропетровськ, 2002 р.), VII Міжнародній науково-технічній конференції “Пластическая деформация металлов” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), об'єднаному науковому семінарі кафедри обробки металів тиском Національної металургійної академії України і прокатних відділів Інституту чорної металургії НАН України (м. Дніпропетровськ, 2000 - 2006 р.р.).
Публікації. Матеріали дисертації опубліковані в 7 статтях у спеціалізованих виданнях і тематичних збірниках.
Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, висновків по роботі, списку використаних джерел з 120 найменувань, 4 додатків. Матеріали роботи викладені на 186 сторінках тексту, в тому числі 133 основного, у 31 рисунку, в 16 таблицях.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі наведена загальна характеристика роботи, обґрунтована актуальність її теми, визначені мета, задачі, об'єкт, предмет і методи дослідження, представлені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача і апробація результатів дисертації.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ, ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ НА СТАНАХ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ
Основним завданням при розробці режиму обтисків є розрахунок енергосилових параметрів, насамперед сили прокатки. Для точного прогнозування сили при холодній прокатці необхідне точне визначення довжини осередку деформації і величини середнього нормального напруження рср (середнього тиску). Для розрахунку рср необхідно знати рівень і характер розподілу контактних напружень в осередку деформації. Для визначення контактних напружень найбільше поширення дістало сумісне рішення диференціального рівняння рівноваги сил при прокатці та рівняння пластичності. Одним з перших і найбільш відомим є рішення О.І. Целікова.
Аналіз наукової літератури показав, що основним недоліком існуючих рішень для визначення контактних напружень при холодній прокатці є використання некоректних моделей для розрахунку напружень тертя х. У літературі відомо кілька десятків таких моделей. Зокрема, моделі А.Я. Семенюти; К.Н. Шевченко; О.П.Чекмарьова і І.І. Онищенко; В.І. Акуліна; Ю.І. Синельникова; В.А. Деркача, М.А. Зайкова і В.С. Целуйкова та ін. Накопичений досвід показав, що більшість із них не мають достатнього фізичного обґрунтування, відрізняються низькою точністю і обмеженим діапазоном працездатності. Найбільше поширення одержала модель:
, (1)
де f, pх, - коефіцієнт тертя та нормальне контактне напруження в розглянутому перетині осередку деформації.
Рівень і розподіл напружень тертя, отриманих з використанням моделі (1), не відповідає експериментальним даним і приводить до істотного завищення впливу напружень тертя на нормальні напруження і рср при холодній прокатці.
В результаті рішень по визначенню контактних напружень при холодній прокатці з використанням різних моделей напружень тертя були запропоновані різні моделі для розрахунку середнього нормального напруження. У цей час відомо кілька десятків моделей для визначення рср. Найбільше поширення в інженерній практиці одержали моделі О.І. Целікова, А.А. Корольова, А.В. Третьякова, Є.С.Рокотяна, М.Д. Стоуна, Д.Бленда і Г.Форда, В. Робертса, В.М. Луговського. Однак сучасні наукові знання і нові експериментальні дані показали, що ці рішення та формули в багатьох випадках, насамперед при холодній прокатці тонких і особливо тонких штаб, тобто при значеннях параметра R/h0500-750 (де R, h0 - радіус робочого валка та початкова товщина штаби), не забезпечують одержання розрахункових даних про рх і рср з необхідною точністю та надійністю.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: РОЗВИТОК МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ КІНЕМАТИКИ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ОБТИСКІВ ПРИ ХОЛОДНІЙ ПРОКАТЦІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок