Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ”)

ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ”)

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,02 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
СЕВАСТЮК МАР`ЯНА СТЕПАНІВНА
 
УДК 378.147: 371.13
ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА
ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ”)
13.00.09. – теорія навчання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ –2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор, академік АПН
України Бондар Володимир Іванович,
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова, декан педагогічного факультету
Офіційні опоненти: | доктор психологічних наук, професор, академік АПН
України Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології імені Г.С. Костюка, директор;
кандидат педагогічних наук, професор
Панченко Григорій Денисович,
Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова, професор кафедри теорії і історії педагогіки
Провідна установа: | Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “27” червня 2001р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.053.02. в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01 601, м.Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01 601, м. Київ, вул. Пирогова 9.
Автореферат розіслано “25” червня 2001року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Долинська
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні процеси в Україні викликали необхідність переходу педагогічної освіти на нову концепцію підготовки спеціалістів. Особлива роль у системі освіти належить початковій школі. Прогностична спрямованість початкової ланки освіти обумовлює специфіку підготовки студентів педагогічних факультетів спеціальності “Початкове навчання”.
Сьогодні на якісно новому рівні розглядаються питання прийняття педагогічних рішень, які орієнтують на досягнення оптимальних для завданих умов результатів навчально-виховного процесу. Резервом удосконалення педагогічного процесу в школі, в основі якого лежить визнання особистості учня як найвищої соціальної цінності, є якнайповніше використання і розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, що визначається вмінням педагогів бачити перспективу, прогнозувати результати діяльності, робити педагогічну працю результативною. За своїм характером педагогічний процес неможливий без прогнозування, а, значить, передбачає наявність та розвиток у вчителів прогностичних знань, умінь та здібностей. Це обгрунтовується психолого-педагогічним аналізом педагогічної праці, сутністю прогнозування як спеціальної діяльності вчителя. У сучасних умовах підвищення інтересу до прогностичної діяльності обумовлюється зміною уявлень про педагога як дослідника.
Проблема підготовки вчителя залишається однією із центральних у педагогічній науці. Науково-педагогічними дослідженнями (О.О.Абдулліна, Н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, Л.Ф.Спірін, О.І.Щербаков та ін.) визначені компоненти педагогічної діяльності вчителя, структура, зміст професійно-педагогічних умінь, необхідних для професійної роботи. Всебічно розглядалася проблема формування особистості вчителя у процесі загальнопедагогічної підготовки (Є.П.Бєлозерцев, О.Г.Мороз, В.В.Сагарда, Р.П.Скульський та ін.), виявлені психологічні особливості праці вчителя (Н.В.Кузьміна, Д.Ф.Ніколенко, В.А.Семиченко, О.В.Скрипченко, Н.В.Чепелєва), підготовки педагогів до особис-тісно-орієнтованого підходу у навчанні та вихованні (І.Д.Бех, А.М.Бойко, О.Я.Савченко, Л.В.Кондрашова, О.В.Киричук), формування педаго-гічної майстерності (І.А.Зязюн, І.Ф.Кривонос, В.О.Сластьонін), творчої особистості вчителя (В.А.Кан-Калик, Н.В.Кічук, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок