Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРАВОВI ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ)

ПРАВОВI ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ)

Назва:
ПРАВОВI ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,20 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
ОРЛОВ Андрiй Миколайович
УДК 349.6
ПРАВОВI ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ
(НА МАТЕРІАЛАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ)
Спецiальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологiчне право; природоресурсне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2005
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрі господарського і екологічного права Таврiйського нацiонального унiверситету iм. В.I. Вернадського Мiнi-стерства освiти i науки України.
Науковий керівник –
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академiї правових наук України
ПОПОВ Василь Костянтинович,
Нацiональна юридична академiя України iменi Ярослава Муд-рого, завiдувач кафедри екологічного права
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор,
МУНТЯН Василь Лук’янович,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат юридичних наук, доцент
НОСІК Володимир Васильович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри трудового, земельного і екологічного права
Провідна установа:
Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, кафедра цивільного і трудового права,
Міністерство внутрішніх справ, м. Одеса.
Захист відбудеться 19.11.2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.236.02 по захисту дисер-тації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий 17.10. 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор юридичних наук І.М.Кучеренко |
Підписано до друку 06.10.2005 р. Зам. № 2/10-2005.
Обсяг 0,9 друк. арк. Формат 60 84/16. Наклад 100 прим.
Видавничий центр Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Протягом багатьох років проблеми природо-користування і охорони навколишнього середовища лікувально-оздоров-чих та курортно-рекреаційних місцевостей є об’єктом серйозного наукового дослідження українських учених різних спеціальностей: економістів – Н.В. Петкової, Є.А. Желудьковського, курортологів – Є.С. Шибанова; географів – А.А. Прималенного; юристів – А.Г. Бобко-вої, Н.Р. Малишевої, Е.Н. Ткаченко, а також зарубіжних учених – І.В. Шабдурасулова та ін. Однак спеціального дослідження правового режиму зазначених місцевостей Криму не проводилося. Такий науковий інтерес до цієї теми викликаний об’єктивними причинами, насамперед екологічного та економічного характеру. Екологічна ситуація в ліку-вально-оздоровчих та курортно-рекреаційних місцевостях як Криму, так і України в цілому продовжує погіршуватися, незважаючи на заходи щодо їх запобігання з боку органів державної влади і органів місцевого само-врядування.
Причинами такого становища, як відзначається в багатьох наукових дослідженнях та Основних напрямках державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою Верхов-ної Ради України від 5 березня 1998 р., є: по-перше, домінування так званої “оборонної” концепції природокористування і охорони навколиш-нього середовища курортних та лікувально-оздоровчих місцевостей, що характеризується боротьбою переважно з наслідками (забрудненням, виснаженням природних ресурсів, що мають лікувальні властивості), а не з причинами негативного впливу на них, зокрема, недостатньо продума-ної господарської, містобудівної та іншої діяльності; по-друге, недостат-ня законодавча розробка проблеми, нечітке визначення поняття земель курортів, правового режиму лікувально-оздоровчих місцевостей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРАВОВI ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОЗДОРОВЧИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок