Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРЯМОКУТНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН, ПОДАТЛИВИХ НА ЗСУВ ТА СТИСНЕННЯ

ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРЯМОКУТНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН, ПОДАТЛИВИХ НА ЗСУВ ТА СТИСНЕННЯ

Назва:
ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРЯМОКУТНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН, ПОДАТЛИВИХ НА ЗСУВ ТА СТИСНЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,07 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Пряма лінія - це значення , вирахуване за класичною теорією, середня кр
ива - при нехтуванні інерцією кута повороту, а нижня


НаціональнА академіЯ наук України
Інститут прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача
ПАКОШ
Віра Степанівна
УДК 539.3
ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРЯМОКУТНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН,
ПОДАТЛИВИХ НА ЗСУВ ТА СТИСНЕННЯ
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача Національної Академії наук України.
Науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Марчук Михайло Володимирович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів,
завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Василенко Анатолій Тихонович,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України,
головний науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Швець Роман Миколайович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів,
провідний науковий співробітник
Провідна установа Львівський національний університет ім. Івана Франка,
кафедри механіки та інформаційних систем,
Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист відбудеться “08” липня 2002 року о “15” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .195.01 при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79601, м. Львів, МСП, вул. Наукова, 3-Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і мате-матики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-Б.
Автореферат розісланий 07 червня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат фізико-математичних наук П. Р. Шевчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною тенденцією розвитку сучасної техніки (зокрема авіаційної та космічної), більшості галузей машино-будування (для потреб нафтогазової, хімічної та інших галузей промисловості) є розробка та застосуван-ня нових конструкційних матеріалів на заміну традиційним. Одними з найпер-спек-тив-н-і-ших нових матеріалів стають композиційні матеріали, яким часто властива шару-ва-тість. Експлуатаційні та питомі характеристики таких матеріалів можна про-гнозу-вати і формувати їх властивості на стадії виготовлення шляхом застосування певних технологій, що також дозволяє зменшити матеріалоємність виробів. Важли-вою в цьому аспекті є роль теоретичних методів оцінки міцності та надійності на стадії про-е-ктування несучих конструкцій із композиційних матеріалів, що є однією з основ-них задач механіки деформівного твердого тіла. Це, в свою чергу, потребує подальшого розвитку та уточнення моделей деформування елементів конструкцій із композиційних матеріалів в реальних експлуатаційних умовах, вдосконалення і розробки нових розрахункових схем, переходу від лінійних теорій до нелінійних.
Шаруваті пластини з композиційних матеріалів є одним з основних конст-ру-к--ти-вних елементів різноманітних конструкцій та приладів, які, як правило, можуть знаходитись під дією інтенсивних динамічних навантажень і піддаватись значним деформаціям, залишаючись при цьому лінійно пружними. Розрахунок таких еле-ментів конструк-цій з урахуванням дискретності будови за товщиною при викорис-танні тривимірних співвідношень геометрично нелінійної динамічної теорії пруж-ності пов’язаний зі значними матема-тичними труднощами, в більшості випадків – непереборними. Тому актуальним є застосування двовимірних теорій шаруватих пластин, що значно спро-щує матема-тичну модель їх динамічного деформування, але дозволяє врахувати анізотропію фізико-механічних характеристик і подат-ли-вість трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення кожного шару, розробити методи знаходження розв’язків відповідних початково-крайових задач.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ПРЯМОКУТНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН, ПОДАТЛИВИХ НА ЗСУВ ТА СТИСНЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок