Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,64 KB
Завантажень:
323
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
УДК 658.012.12:339.137
ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Іванов Юрій Борисович,
Харківський національний економічний університет,
завідувач кафедри оподаткування
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кизим Микола Олександрович,
Науково-дослідний центр індустріальних проблем
розвитку НАН України, директор
кандидат економічних наук
Кривенко Ганна Володимирівна,
Донецький державний університет економіки та
торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського,
доцент кафедри маркетингового менеджменту
Провідна установа – Державна установа "Інститут економіки та прогнозування
Національної академії наук України", відділ економічного
зростання та структурних змін в економіці, м. Київ
Захист відбудеться “26” жовтня 2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “25” вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України супроводжується низкою невирішених проблем, серед яких найбільш важливою для більшості вітчизняних підприємств є проблема досягнення й збереження сталих конкурентних позицій. Ефективне вирішення даної проблеми лежить у розробці й реалізації конкурентної стратегії, яка є інструментом досягнення бажаних позицій підприємства на ринку. Обираючи таку стратегію, необхідно враховувати ступінь нестабільності та впливу факторів зовнішнього середовища на підприємство, позицію конкурентів на ринку, стан конкурентного середовища, в якому функціонує підприємство. Від того, наскільки стратегія підприємства відповідає стану зовнішнього середовища, залежить його конкурентна позиція.
Теоретичні й методологічні аспекти вирішення вказаних проблем відображено в дослідженнях Г. Азоєва, І. Ансоффа, В. Винокурова, А. Воронкової, А. Градова, Ю. Іванова, М. Кизима, Г. Кривенка, Г. Мінцберга, В. Пономаренка, М. Портера, О. Пушкаря, Дж. Робінсона, О. Тридіда, О. Тищенка, Р. Фатхутдинова, А. Чандлера, О. Челенкова, В. Шинкаренка, А. Юданова й інших. У роботах цих авторів представлено різні підходи до визначення змісту понять “конкурентоспроможність”, “конкурентна стратегія”, обгрунтовано різні технології оцінки конкурентної позиції підприємства. Однак потребують подальшого уточнення принципи позиціонування підприємства в конкурентному середовищі, врахування специфічності факторів, що формують таку позицію для окремого підприємства, етапи проведення моніторингу конкурентного середовища, особливості аналізу діяльності основних конкурентів, діагностика відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища.
Недостатня розробленість вказаних проблем, а також їх теоретичне та практичне значення обумовили вибір теми й актуальність дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Харківського національного економічного університету. Основу дисертації становлять теоретико-методичні й практичні розробки автора, які є складовою частиною науково-дослідних робіт “Формування сталої конкурентної позиції підприємства” (номер державної реєстрації 0103U000454), “Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства” (номер державної реєстрації 0103U000461), “Моніторинг змін податкового законодавства та коригування стратегії підприємства” (номер державної реєстрації 0102U005556).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СТАЛОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок