Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ / сторінка 3

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,14 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Результати, які були отримані у процесі вирішення наукової задачі, не суперечать відомим результатам, характеризуються додатковими елементами новизни та відрізняються більш високою ефективністю практичного застосування. Аналіз методів та програмно-апаратних засобів, які використовувалися у дисертаційній роботі для вирішення наукової задачі, дає змогу зробити висновок, що одержані результати в достатній мірі підтверджені теоретично та експериментально. Вони обґрунтовані й достовірні.
Практичне значення отриманих результатів.
1. Розроблена модель прогнозу виходу з ладу колісних пар вагонів, що дозволить на стадії вхідного контролю визначити термін виходу її з ладу по причині зносу гребеня колеса. Алгоритм управління процесом вхідного контролю надасть змоги відповідати міжнародним стандартам ISO 9001-2001 для досягнення конкурентоспроможного стану на ринку транспортних послуг.
2. Запропонована модель дозволила проаналізувати існуючу систему вхідного контролю колісних пар вагонів у вагонному депо та удосконалити її за рахунок внесення додаткового показника, який виміряється – твердості колісної пари.
3. Запропоновано внести зміни у технологічний процес з вхідного контролю колісних пар та в місцеву інструкцію з вхідного контролю колісних пар, а саме – перевірку твердості суцільнокатаних колісних пар вагонів нових та відновлених, на стадії вхідного контролю. Це надасть можливість зменшити витрати на простій вагонів по причині виявлення дефектів колісних пар в експлуатації.
Практичне впровадження результатів роботи підтверджується відповідними актами впровадження, що наведені у додатках до роботи.
Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати, які виносяться на захист, були отримані автором самостійно. В роботах, опублікованих у співавторстві 1-13, дисертанту належить: у роботі 1- обґрунтування необхідності проведення досліджень у галузі удосконалення нормативної бази, алгоритм методики оцінки та упорядкування за важливістю багато параметричних критеріїв; у 3- аналіз та оцінка системи менеджменту якості на дільниці по ремонту колісних пар; у 5- математична модель прогнозу виходу колісної пари вагону з ладу; у 13- аудит за виділеними чотирма критеріями якості з застосуванням причинно-наслідної діаграми Ісікави, проведення та аналіз їх впливу на навколишнє середовище.
Апробація результатів дисертації. Основні ідеї, положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-технічних конференціях:
- матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004”(м. Дніпропетровськ);
- V Міжнародний науково-технічний семінар „Современные проблемы подготовки производства, заготовительного производства, обработки и сборки в машиностроении и приборостроении”(г. Свалява 2005);
- VIII Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2005” (м. Дніпропетровськ 2005р.);
- V Міжнародна науково-практична конференція „Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика”(м. Ялта 2005 р.);
- II Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні наукові дослідження-2006” (м. Дніпропетровськ 2006р.);
- VI Международная научно-практическая конференция „Качество, стандартизация, контроль: теория и практика”, Ялта 2006;
- III Міжнародна науково-практична конференція „Сертифікація, діагностика і безпека залізничного транспорту”, Ялта 2007.
Повністю дисертаційна робота доповідалася на розширеному засіданні кафедри “Матеріалознавство та технології виготовлення виробів транспортного призначення” УкрДАЗТ 12 листопада 2007 р.
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані у шести статтях у фахових виданнях затверджених ВАК України та у тезах семи міжнародних науково–практичних конференцій.
Структура й обсяг роботи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків. Зміст роботи викладено на 152 сторінках, проілюстровано 31 рисунком та 21 таблицею. Список використаних джерел включає 113 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульована мета і задачі дослідження, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок