Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО–ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.Я.ШУЛЬГІНА (1821-1878 рр.)

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО–ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.Я.ШУЛЬГІНА (1821-1878 рр.)

Назва:
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО–ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.Я.ШУЛЬГІНА (1821-1878 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,78 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛЕВІНЕЦЬ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ
УДК 929 (477) В.Я.Шульгін
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО–ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
В.Я.ШУЛЬГІНА (1821-1878 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Казьмирчук Григорій Дмитрович, завідувач кафедри
історії для гуманітарних факультетів історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Войцехівська Ірина Нінелівна, професор кафедри архівознавства
та спеціальних галузей історичної науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
кандидат історичних наук, доцент
Тарасенко Ольга Олексіївна, доцент кафедри
історичних дисциплін Київського міського педагогічного
університету імені Б.Д. Грінченка
Провідна установа: Інститут української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться “27” грудня 2004 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розіслано “26” листопада 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 222 сторінки. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел та використаної літератури (31 сторінка, 298 найменувань).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Одним із важливих напрямків сучасних досліджень в Україні є вивчення діяльності та наукової спадщини відомих вчених та громадських діячів. Сьогодні переосмислюється роль деяких особистостей в історії, вивчається діяльність неординарних постатей, історичний процес наповнюється живими людьми, стає антропоцентричним.
Комплексне дослідження розвитку історичної науки, суспільно-політичної думки в Україні в 2-й половині ХІХ ст. нерозривно пов’язане із дослідженням життя та діяльності таких персоналій як В.Я.Шульгін, постать якого є складовою цього багатогранного процесу. Вивчення історичної спадщини В.Я.Шульгіна покликане доповнити наші знання про розвиток історичної науки та освіти, про суспільно-політичну ситуацію, розширює інформацією щодо діяльності різноманітних наукових та благодійних товариств, серед яких Південно-західний відділ Російського географічного товариства, товариство Нестора-літописця, Київський комітет Слов’янського благодійного товариства тощо. Розгляд діяльності В.Я.Шульгіна як редактора газети „Киевлянин” збагатить історію розвитку офіційної преси в Україні зазначеного періоду.
Актуальність даної роботи посилюється також недостатньою розробкою порушеної теми в науковій літературі, відсутністю цілісного ґрунтовного й об’єктивного дослідження, присвяченого В.Я.Шульгіну як історику, педагогу та громадському діячеві.
Об’єктом дослідження є особистість В.Я. Шульгіна, його життєвий шлях.
Предметом дослідження є його науково-педагогічна, громадсько-публіцистична діяльність та суспільно-політичні погляди.
Хронологічні межі дослідження в основному окреслені рамками життя та діяльності В.Я.Шульгіна (1821-1878), а також пов’язані з хронологічними рамками формування джерельної та історіографічної бази дослідження (кінець ХІХ ст. – початок ХХІ ст.).
Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному науковому аналізі та відновленні доробку В.Я.Шульгіна в галузі всесвітньої історії та історії України, в розвитку історичної науки в університеті св.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО–ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В.Я.ШУЛЬГІНА (1821-1878 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок