Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВНИХ ВИКОПУЮЧИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЕМІШНОГО ТИПУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН

РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВНИХ ВИКОПУЮЧИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЕМІШНОГО ТИПУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН

Назва:
РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВНИХ ВИКОПУЮЧИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЕМІШНОГО ТИПУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,02 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Тернопільський державний технічний університет
імені Івана Пулюя
ЗАКАЛОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 631.358.42
РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВНИХ ВИКОПУЮЧИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЕМІШНОГО ТИПУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН
05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Тернопіль – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Ясній Петро Володимирович
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,
завідувач кафедри матеріалознавства, проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент
Мартиненко Володимир Якимович
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,
професор кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування;
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Волоха Микола Петрович
Інститут цукрових буряків Української аграрної академії наук, м.Київ,
провідний співробітник лабораторії механізації виробництва цукрових буряків.
Провідна установа: Львівський державний аграрний університет,
кафедра сільськогосподарських машин.
Захист відбудеться “___”________2001 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус 2, ауд. 79.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м.Тернопіль, вул. Руська, 56.
Автореферат розісланий “___”__________2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Попович П.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення конкурентоспроможності виробленого в Україні цукру на внутрішньому й зовнішньому ринках та підвищення ефективності вітчизняного виробництва кристалічної фруктози є актуальними завданнями сьогодення. В Україні єдиним джерелом для виробництва цукру є цукрові буряки. Тому розробка нових і подальше вдосконалення існуючих технічних засобів виробництва цукрових буряків на всіх його етапах залишається в центрі уваги вітчизняних та зарубіжних науково-технічних спеціалістів, як одне з найважливіших завдань.
Збирання цукрових буряків є вирішальним етапом технологічного процесу їх виробництва і на даний час залишається одним з найбільш трудомістких та енергозатратних в сільському господарстві. При досягнутому рівні розвитку бурякозбиральної техніки якість збирання цукрових буряків в значній мірі залежить від вологості та твердості ґрунту, урожайності плантації, рельєфу поля, засміченості посівів, діаметра й розміщення коренеплодів в лінії рядка, бокових відхилень коренеплодів від осьової лінії рядка і виступання їх головок над рівнем ґрунту. Сучасні вітчизняні коренезбиральні машини РКМ-6, КС-6Б та інші, під час роботи на важких ґрунтах, недостатньо ефективно руйнують зв’язки коренеплодів із ґрунтом, в результаті чого погіршується відділення домішок, збільшуються втрати та пошкодження коренеплодів. Тому, проблема зниже-ння питомих ресурсозатрат в процесі збирання коренеплодів цукрових буряків, яка пов’язана із зменшенням їх втрат, пошкоджень і забрудненості, зменшення матеріаломісткості та енерговитрат на виконання технологічного процесу є особливо актуальною на сучасному етапі розвитку вітчизняної бурякозбиральної техніки.
Одним із напрямків, що дозволяють покращити показники процесу викопування корене-плодів цукрових буряків, є застосування коливної дії на шар ґрунту під час збирання цукрових буряків і перспективним, з цієї точки зору, є використання лемішно-коливних викопуючих робочих органів (ВРО) бурякозбиральних машин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до цільової комплексної програми “Національна програма розробки і виробництва технологічних комплексів, машин і обладнання сільського господарства, харчової та переробної промисловості”, затвердженої Кабінетом Міністрів України 7.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВНИХ ВИКОПУЮЧИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ЛЕМІШНОГО ТИПУ БУРЯКОЗБИРАЛЬНИХ МАШИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок