Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФТОРOАНГІДРИДИ N-ЗАМІЩЕНИХ СУЛЬФІНІМІДОВИХ КИСЛОТ

ФТОРOАНГІДРИДИ N-ЗАМІЩЕНИХ СУЛЬФІНІМІДОВИХ КИСЛОТ

Назва:
ФТОРOАНГІДРИДИ N-ЗАМІЩЕНИХ СУЛЬФІНІМІДОВИХ КИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
БОРОВИКОВ
Олексій Володимирович
УДК 547.221+547.542+547.541.51
ФТОРOАНГІДРИДИ
N-ЗАМІЩЕНИХ СУЛЬФІНІМІДОВИХ КИСЛОТ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії органічних сполук сірки
Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник
Пашинник Валерій Юхимович,
провідний науковий співробітник відділу хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України, м. Київ
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Харченко Олександр Васильович,
Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри хімічної технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів
доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник
Кремльов Михайло Михайлович
провідний науковий співробітник відділу хімії фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться ”22”травня 2008 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Мурманська, 5).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „ 04 „ квітня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої
ради Д 26.217.01 доктор хімічних наук Вовк М.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Швидкий розвиток досліджень в галузі іміноаналогів кисневмісних сполук сірки різної валентності є відмінною особливістю сучасного етапу розвитку синтетичної сіркоорганічної хімії. Заміщення атома кисню в групі S=O на замісник NR приводить до широкої структурної різноманітності та суттєвої зміни хімічних властивостей імінопохідних сірки за рахунок варіювання природи радикала R. Одним з найбільш досліджених класів імінопохідних сірки є похідні сульфінімідових кислот, зокрема їх хлороангідриди.
Перші представники фтороангідридів сульфінімідових кислот були синтезовані в 1965 році. Однак вони залишаються практично не вивченими сполуками, що в значний мірі пов’язано з відсутністю зручних методів їх отримання. Відомі методи синтезу фтороангідридів сульфінімідових кислот базуються на використанні важкодоступних та токсичних реагентів: елементного фтору, перфтороолефінів та трифторосульфуранів, і приводять тільки до фтороангідридів перфтороалкансульфінімідових кислот.
Можна було очікувати, що хімічні властивості фтороангідридів сульфінімідових кислот будуть істотним чином відрізнятися від властивостей аналогічних хлороангідридів. Так, відомо, що нетиповий перебіг ряду реакцій хлороангідридів з нуклеофілами пояснюється їх галогенофільним механізмом. Використання в таких перетвореннях фтороангідридів сульфінімідових кислот дозволяє виключити цю можливість та направити процес в іншому напрямку. Це робить актуальним пошук препаративних методів синтезу та дослідження хімічних властивостей фтороангідридів сульфінімідових кислот.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала в пошуку препаративних методів синтезу фтороангідридів сульфінімідових кислот, дослідження їх хімічних властивостей в порівнянні з відповідними властивостями хлороангідридів сульфінімідових кислот.
Об’єкт дослідження - фтороангідриди сульфінімідових кислот.
Предмет дослідження - реакції фтороангідридів сульфінімідових кислот з нуклеофільними агентами: амінами, тіофенолами та трифенілфосфіном.
Методи дослідження - органічний синтез, елементний аналіз, спектральні методи дослідження (ЯМР-, мас-спектрометрія, ІЧ-спектроскопія).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках науково-дослідницької теми відділу хімії органічних сполук сірки ІОХ НАН України “Органілтрифторосульфурани, нові підходи до синтезу і дослідження хімічних властивостей” (№ держреєстрації 0102U000806).
Наукова новизна отриманих результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: ФТОРOАНГІДРИДИ N-ЗАМІЩЕНИХ СУЛЬФІНІМІДОВИХ КИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок