Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалах підприємств АР Крим)

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалах підприємств АР Крим)

Назва:
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалах підприємств АР Крим)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,81 KB
Завантажень:
276
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РУРА Ольга Вікторівна
УДК 657: 339.56
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
(на матеріалах підприємств АР Крим)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі аудиту Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Терещенко Лариса Олександрівна,
Київський національний економічний університет,
заступник завідувача кафедри аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Шевчук Володимир Олександрович,
Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України,
проректор з навчально-методичної роботи,
професор кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Провідна установа: Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра аудиту, м.Львів
Захист відбудеться „23” грудня 2005 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий „16” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор В.Я. Савченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливе значення для розвитку вітчизняної економіки, набуття нею рис, притаманних ринковій економіці, має процес входження України до системи світових господарських зв’язків. Поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах супроводжується збільшенням кількості підприємств, що проводять свою діяльність в зовнішньоекономічній сфері.
Зовнішньоекономічні відносини, основу яких становлять експортно-імпортні операції, дають змогу якнайповніше реалізовувати переваги міжнародного розподілу праці, відкривають доступ до передової технології, управлінського досвіду, істотно впливають на темпи економічного зростання, сприяють збільшенню національного доходу держави.
За таких умов цілком закономірним є потреба у своєчасній, достовірній і об’єктивній інформації про зовнішньоекономічні операції, що здійснюють підприємства України. На рівні держави це необхідно для проведення відповідних політичних, соціальних та економічних реформ, а на рівні підприємств – для ефективного управління експортно-імпортними опера-ціями. Саме тому особливої актуальності набуває необхідність адекватних ринковим перетворенням, спрямованим на інтеграцію України в світовий економічний простір, змін у системі бухгалтерського обліку як одного з основних джерел формування економічних показників для аналізу зовнішньоекономічних аспектів господарської діяльності підприємств.
У вивчення питань теорії й методології обліку та аналізу експортно-імпортних операцій значний внесок зробили такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Ю.А. Григор’єв, В.М. Костюченко, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Линник, Є.В. Мних, О.Ф. Мухін, В.Ф. Палій, В.М. Пархоменко, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін. Однак окремі аспекти теорії та практики обліку і аналізу експортно-імпортних операцій залишаються дискусійними, потребують подальших наукових досліджень і розробок, спрямованих на їх удосконалення. Зокрема, це стосується уточнення понятійного апарату, що ґрунтується на положеннях чинних законодавчо-нормативних актів, які іноді суперечать одне одному. Не в повній мірі розроблені питання узгодження бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій з податковим законодавством, недостатньо досліджені облікові методики щодо визнання й оцінки об'єктів обліку, процедури аналітичного обліку експортно-імпортних операцій та способи узагальнення інформації про них в регістрах обліку і звітності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (на матеріалах підприємств АР Крим)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок