Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

УКРАЇНСЬКЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Назва:
УКРАЇНСЬКЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,58 KB
Завантажень:
219
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Павлюк Тетяна Сергіївна
УДК 792.82
УКРАЇНСЬКЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
17.00.01 — теорія та історія культури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Київ — 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент
МИЛЕНЬКА Галина Дмитрівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
доцент кафедри культурології
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор СТАНІШЕВСЬКИЙ Юрій Олександрович, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України,
завідувач відділу театрознавства
кандидат мистецтвознавства
ГРИНИШИНА Марина Олександрівна,
Інститут сучасних проблем мистецтва
Академії мистецтв України,
завідувач відділу театральної та музичної культури
Провідна установа: Національна музична академія України
ім. П.І.Чайковського,
кафедра теорії та історії культури,
Міністерство культури і мистецтв, м. Київ.
Захист відбудеться 17.05.2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 15).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 11).
Автореферат розісланий 16.04.2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Овчарук О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Історія театру охоплює широ-кий спектр явищ, мистецтво балету з–поміж яких є найменш вивче- ним. Незважаючи на постійний інтерес до цього виду мистецтва критичної думки та позитивну динаміку, що простежується у його історичному розвитку, на відміну від інших різновидів театральної творчості, специфіка художнього процесу, з яким пов’язані існування складових хореографічної “мови”, часова обумовленість танцюваль- них засобів та відсутність системи їхньої писемної фіксації — усе це тривалий час стримувало дослідницьку ініціативу. Накопичений у театрознавстві науковий багаж складається з праць, у яких розгля-дається широке коло проблем, сполучених із розвитком різних балет-них шкіл (В.Красовська, Ю.Станішевський, Є.Суриць), виокремленням специфічних рис балетної драматургії (М.Загайкевич), систематиза-цією танцювальних рухів та комбінацій у народних українських танцях та їхніх сценічних інтерпретаціях (К.Василенко), характеристиками й аналізом творчої діяльності окремих колективів і митців світового балетного мистецтва (Г.Боримська, В.Ванслов, Л.Долохова, П.Карп, М.Смирнова, Т.Швачко та ін.)
Така багатовекторність наукових інтересів виключає наявність за-гального, для тих, хто досліджує балетне мистецтво, “сюжету” з го-ловним героєм — балетмейстером. Унікальність цієї професії полягає у її функціях, подібних до режисера у драмі і, водночас, до художни- ка — митця, що відтворює себе, користуючись різноманітними вира-жальними засобами танцю, сценографії, музики, костюмів.
Тому всі дослідники констатують, що балетмейстерське мистецтво віддзеркалює найсуттєвіші художні тенденції і напрямки, стильові, жан-рові й естетичні аспекти складного, часто внутрішньо суперечливого, поступу європейського і світового сценічного мистецтва. Разом з тим, узагальнюючих праць, присвячених вивченню процесів становлення та розвитку цього виду мистецтва, явно не вистачає. Відтворити цілісну картину не дозволяє також відсутність мистецтвознавчих розвідок, які висвітлюють особливості його функціонування у різних світоглядних та національних вимірах, у проекції на динаміку естетичних трансформа-цій, що відбувалися в системі міжкультурних та культурно–історичних зв’язків.
У визначеному ракурсі особливої актуальності набуває пробле-матика, яку віддзеркалює у собі поступ українського балетмейстерсь-кого мистецтва другої половини ХХ століття, репрезентованого твор-чістю П.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок