Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Зміни форм магнію дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці

Зміни форм магнію дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці

Назва:
Зміни форм магнію дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,32 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Богданович Ростислав Петрович
УДК 631.416.8:631.445.2:631.8 (477.51)
Зміни форм магнію
дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся
залежно від систем удобрення ярої пшениці
06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік УААН
Тараріко Олександр Григорович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри ґрунтознавства
та охорони ґрунтів
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Стрельченко Володимир Петрович,
Державний агроекологічний університет,
завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Канаш Олександр Павлович,
Центральний інститут землеустрою Держкомзему
України, завідувач відділу екології землекористування
Провідна установа – Інститут землеробства УААН, лабораторія сівозмін,
смт. Чабани
Захист відбудеться “28” листопада 2003р. о 1000годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “22” жовтня 2003р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балабайко В.Ф.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Велике значення для родючості дерново-підзолистих ґрунтів мають двовалентні катіони – кальцій та магній, які впливають на реакцію грунтового середовища, вміст доступних для рослин поживних речовин, біологічну активність, а також сприяють процесам гуміфікації та формуванню структури ґрунту.
Вивчення фракційного складу сполук магнію дає уяву про співвідношення та поведінку окремих його груп, які відіграють важливу роль в ґрунтотворних процесах, біологічному кругообігу та живленні рослин. Довгострокове застосування добрив в агроекосистемах істотно змінює як вміст, так і форми цього елемента, що в водночас може призвести до погіршення родючості ґрунтів, зниження врожайності сільськогосподарських культур і якості продукції. Питання впливу тривалого застосування мінеральної, органічної та органо-мінеральних систем удобрення на вміст і форми магнію є не повністю вивченим, це не дає можливості підтримувати на оптимальному рівні родючості дерново-підзолистих ґрунтів, продуктивність сільськогосподарських культур і зокрема пшениці ярої.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у межах завдання А01002329Р “Розробити і удосконалити зональні ресурсозберігаючі технології застосування добрив у сівозмінах, які забезпечують підвищення ефективної родючості ґрунту, високі і якісні врожаї сільськогосподарських культур з урахуванням охорони навколишнього середовища”.
Мета та задачі дослідження. Вивчити вплив систематичного застосування різних систем удобрення на вміст, поведінку і фракційний розподіл кальцію та магнію в ґрунті, надходження їх в рослини, встановлення зв’язку різних форм цих елементів з фізико-хімічними властивостями та поживним режимом дерново-підзолистого ґрунту, а також дослідження ефективності магнієвих добрив в умовах Лівобережного низинного Полісся, при внесенні їх під пшеницю яру.
Відповідно до мети в завдання досліджень входило вивчення:
·
фізико-хімічних показників, стану кальцію та магнію в ґрунті, поживного режиму залежно від систематичного застосування мінеральної, органічної та органо-мінеральних систем удобрення в зерно-картопляній сівозміні;
·
впливу різних систем удобрення та внесення магнію на динаміку вмісту елементів живлення в рослинах пшениці ярої;
·
зв’язку між фізико-хімічними показниками та формами магнію в дерново-підзолистому ґрунті, вмістом елементів живлення в рослинах, урожайністю та показниками якості зерна пшениці ярої;
·
впливу різних систем удобрення та внесення магнію на продуктивність і якість зерна ярої пшениці;
·
економіко-енергетичної ефективності магнієвих добрив при вирощуванні пшениці ярої.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Зміни форм магнію дерново-підзолистого ґрунту Лівобережного Полісся залежно від систем удобрення ярої пшениці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок