Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)

ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,82 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОЗАК Вадим Григорович
УДК: 657:336.763
ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)
Спеціальність 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі обліку в промисловості Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний
університет, завідувач кафедри обліку
в промисловості
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор
Рудницький Василь Степанович,
Львівська комерційна академія, Укоопспілка,
завідувач кафедри аудиту

кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої
кооперації України, Укоопспілка,
декан факультету підвищення кваліфікації
Провідна установа - Тернопільська академія народного господарства,
кафедра бухгалтерського обліку в промисловості,
Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист відбудеться “ 4 ” лютого 2002 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03 680, м.Київ, проспект Перемоги,54/1, ауд. 317
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03 680, м.Київ, проспект Перемоги,54/1
Автореферат розіслано “ 4 ” січня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.М. Поддєрьогін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток ринкової економіки України зіткнувся з рядом проблем, щодо приватизації та залучення інвестицій, можливих лише на основі використання корпоративних цінних паперів. Становлення та формування ринку цінних паперів є новим явищем у розвитку економіки. Воно формує особливий сектор господарювання, пов”язаний із забезпеченням господарюючих суб”єктів фінансовими ресурсами, стимулює мобілізацію капіталів, забезпе-чує перерозподіл вільних коштів між різними галузями економіки на користь перспективних, прибуткових виробництв. Прискорення обігу цінних паперів створює можливості для формування ефективного фондового ринку, раціонального розміщення фінансових ресурсів, створення кон-куренції та обмеження монополізму.
За своєю суттю цінні папери виражають суспільно-економічні відносини, що проявляються на фондовому ринку в процесі зміни власника. Курс цінних паперів коливається під впливом величини дивідендів, ступеня ризику та ринкової кон”юктури. Ринок цінних паперів вимагає від фахівців обліку високого рівня знань особливостей нових об”єктів обліку та аналізу, змісту операцій з фінансовими активами та методів оцінки ризиків. Система управлінського і фінансового обліку та звітності має грунтуватися на прийнятих у міжнародній практиці методологічних принципах, спрямованих на здійснення всесторонього впливу на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку. Таким чином, для відстеження цих процесів основним джерелом інформаційного забезпечення є облікова інформація. Тому вдосконалення методики і організації бухгалтерського обліку буде сприяти надходженню якісної інформації для потреб управління.
Ринок цінних паперів регулюється законодав-чою базою, яка в Україні є достатньо сформованою (Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”, інші законодавчі та нормативні акти).
На сьогоднішній день не врегульованим залишається ще цілий ряд питань обліку, аналізу та внутрішньогосподарського контролю операцій з цінними паперами. Недостатньо приділено уваги обгрунтуванню методичних принципів, у відповідності з якими, кожний господарський суб”єкт має визначати свою облікову політику, системи і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю за здійсненням операцій з урахуванням особливостей своєї діяльності.
Потребує удосконалення і існуюча система аналізу фінансового стану підприємств для забезпечення користувачів достовірною інформацією щодо придбання та володіння цінними паперами, оцінки якості управління підприємством.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок