Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Назва:
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,07 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІТУХ ІГОР РОМАНОВИЧ
УДК 681.215; 621.865
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ
ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА
ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Спеціальність 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Тернопіль- 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
Николайчук Ярослав Миколайович,
Тернопільський національний економічний
університет, завідувач кафедри спеціалізованих
комп’ютерних систем.
Офіційні опоненти: |
доктор технічних наук, професор
Локазюк Віктор Миколайович,
Хмельницький національний університет,
завідувач кафедри системного програмування;
доктор технічних наук, професор
Пасічник Володимир Володимирович,
Національний університет “Львівська
політехніка”, завідувач кафедри інформаційних
систем та мереж.
Захист відбудеться "25" жовтня 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.082.02 у Тернопільському національному економічному університеті (46004, м. Тернопіль, вул.Львівська, 11).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету (46004, м. Тернопіль, вул.Львівська, 11)
Автореферат розісланий "24" вересня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Яцків В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасні досягнення в галузі комп'ютерної техніки, систем автоматизованого проектування, створення та застосування розподілених комп’ютерних систем (РКС) потребують відповідного вдосконалення методів організації руху даних, представлення та формалізованого опису моделей руху даних. Тому актуальною науковою задачею є розроблення ефективних методів формалізації руху даних, розвиток теоретичних основ побудови моделей та створення програмних засобів діагностики РКС реального часу, особливо це стосується комп’ютерних мереж з розпаралеленими інформаційними потоками.
Питаннями розвитку теорії проектування та оптимізації комп'ютерних мереж з глибоким розпаралеленням інформаційних потоків активно займалися відомі зарубіжні вчені: В.Столлінгс, Е. Таненбаум, Дж.Мартін та інші. При цьому американський системотехнік Дж.Мартін, який ввів поняття одиниці руху даних, під цим поняттям розуміє формалізацію та організацію процесу формування, передавання, цифрового оброблення, ідентифікації, зберігання та використання інформаційних даних в комп’ютерних системах (КС). Значний внесок у розвиток теорії оброблення інформації, в тому числі, в обчислювальних середовищах, а також в комп'ютерних мережах, внесли українські вчені: Грицик В.В., Палагін О.В., Николайчук Я.М., Стеклов В.К., Локазюк В.М., Широчин В.П.
Розвиток інформаційних технологій формалізації руху даних на основі моделювання системних функцій комп'ютерних мереж являє собою складну багатокритеріальну задачу, яка вирішується на базі теорії графів, мереж Петрі, дивергенції та розрізів потоків даних, алгоритмів Форда, Фалкерсона, тупикових потоків, найкоротших шляхів, локально-максимального збільшення, порозрядного скорочення неузгодженостей, моделей на основі матриць суміжностей та інциденцій, а також теорії інтервалів.
В той же час, названі результати розвитку технології проектування КС в недостатній мірі або зовсім не враховували економічні аспекти проектних та експлуатаційних рішень, а також ступінь використання системних ресурсів мережевих об'єктів.
Таким чином, розроблення та вдосконалення методів організації руху даних в РКС, а також інформаційних технологій проектування та діагностики їх ефективності є актуальною науковою задачею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлені в дисертації дослідження виконані в рамках плану наукових досліджень, які проводяться на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрою комп'ютерних технологій в системах управління та автоматики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) за держбюджетними темами: Д-3-07-П “Науково - методологічні основи діагностування і управління у нафтогазовій галузі для оптимізації витрат енергоресурсів” (номер державної реєстрації 0107U001560) та “Розробка методологічних основ (теорії, моделей, алгоритмів, процедур і технічних засобів ) діагностування і автоматизованого управління об’єктами нафтового комплексу України” (номер державної реєстрації ТЗ ИГАУ-573/99).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ДАНИХ В РОЗПОДІЛЕНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МАТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок