Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Назва:
ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,59 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Лобода Юрій Петрович
УДК 340.12
ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ)
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Одеса – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті
імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор
Рабінович Петро Мойсейович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри історії та теорії держави і права
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Бабкін Володимир Дмитрович,
Інститут держави і права
імені В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник;
кандидат юридичних наук, доцент
Оборотов Юрій Миколайович,
Одеська національна юридична академія, завідуючий кафедрою теорії держави і права
Провідна установа – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України, кафедра теорії держави і права, м. Харків
Захист відбудеться 12 жовтня 2001 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009 м. Одеса,
вул. Піонерська, 2, кімн. 312.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009 м.Одеса, вул. Піонерська, 2.
Автореферат розісланий 10 вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чанишева Г. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з вихідних, фундаментальних засад Конституції України є положення про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3). Утвердження в Україні дієвого механізму захисту прав людини, якісні зміни, котрих зазнає держава в умовах переходу до постіндустріального суспільства, по-новому ставлять проблему сутності і цінності держави як одного із надбань цивілізації.
Після руйнації комуністичної ідеології з притаманним їй гіперболізованим класовим підходом до розкриття сутності і цінності держави та її призначення у суспільстві вітчизняне правознавство ще не виробило іншої систематизованої методології дослідження комплексу явищ, які в сукупності формують і характеризують цінність держави, – методології, що відповідала б потребам наукового забезпечення поточної політико-правової практики України. Відсутність адекватних сучасному стану суспільства та правової науки теоретичних розробок проблем соціальної сутності й цінності держави утворює у вітчизняному державознавстві прогалину, без заповнення якої, як видається, залишиться нерозв'язаною низка пізнавальних і практичних завдань, пов'язаних із становленням, функціонуванням та розвитком сучасної держави.
Цим пояснюється необхідність теоретичного узагальнення, систематизації та певного переосмислення нагромаджених юридичною наукою уявлень про ціннісні (так би мовити, соціально-сутнісні) властивості держави; вироблення стрункого категоріально-методологічного апарату дослідження цінності держави; формулювання теоретичних положень про основні тенденції розвитку соціально-змістовних властивостей держави в умовах сучасного суспільства; з'ясування співвідношення між цінністю держави як явища і правами та свободами людини як ціннісними пріоритетами держави.
Проблема цінності держави протягом радянського та сучасного періодів розвитку вітчизняної правової науки досліджувалася, як правило, у контексті аналізу суміжних наукових проблем (зокрема сутності, форми, змісту, функцій, походження держави) у працях В.Д. Ардашкіна, М.Й. Байтіна, В.Д. Бабкіна, М.В. Вітрука, А.І. Денисова, С.О. Дробишевського, А.П. Зайця, Л.С. Каска, М.І. Козюбри, В.В. Копєйчикова, В.М. Корельського, О.І. Корольова, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЦІННІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок