Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Назва:
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,91 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
УДК 336:330.341.1(048)
ЮРКЕВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу
та кредиту Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент
Васильченко Зоя Миколаївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кудряшов Василь Павлович,
Науково-дослідний фінансовий інститут при
Міністерстві фінансів України,
заступник директора
кандидат економічних наук, доцент
Майорова Тетяна Володимирівна
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
доцент кафедри банківських інвестицій
Провідна установа: Тернопільський державний економічний
університет, Міністерство освіти і науки України,
кафедра фінансів, м. Тернопіль.
Захист відбудеться “25” жовтня 2006 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033 м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12.
Автореферат розісланий “22” вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доцент О.І. Жилінська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Використання інновацій суттєво впливає на економічний розвиток країни в напрямку прискорення структурної перебудови економіки, підвищення її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та забезпечення фінансової безпеки країни в світовій економічній системі. Закріплення інноваційної моделі економічного зростання в Україні є необхідною умовою її подальшого динамічного розвитку та інтеграції у світовий економічний простір. Тому все більша увага приділяється створенню сприятливих умов для розгортання інноваційних процесів. Одними з найефективніших стимулів активізації інноваційної діяльності стають фінансові, тому питання, пов’язані з формуванням і вдосконаленням системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності та пошуком перспективних джерел її фінансування, набувають актуальності. Це зумовлено обмеженістю фінансових ресурсів, яка притаманна сучасній економічній ситуації, виключною важливістю інноваційних перетворень в економічній і соціальній сферах країни, а також необхідністю створення ефективних форм фінансового забезпечення для кожного етапу інноваційної діяльності. Фінансові стимули сприяють активізації впровадження інновацій за умов правового та управлінського вирішення проблем, пов’язаних з трансфертом технологій, створенням інноваційної інфраструктури, захистом прав інтелектуальної власності.
Теоретичні засади дослідження впливу інноваційних процесів на економічне зростання та основи фінансового забезпечення інноваційної діяльності закладені в роботах відомих вчених, а саме: М. Кондратьєва, Д. Кларка, Д. Норта, Б. Санто, Б. Твісса, М. Туган-Барановського, Р. Нельсона, Г. Фрідмана, К. Фрімена, Й. Шумпетера та ін.
В Україні та постсоціалістичних країнах цей напрям продовжили і розвинули такі вчені, як В. Александрова, Ю. Бажал, Л. Безчасний, С. Валдайцев, А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Гончарова, А. Гріньов, М. Данько, Г. Добров, І. Єгоров, П. Завліна, С. Ільєнкова, Н. Іванова, В. Карпов, М. Крупка, Б.Маліцький, Л. Оголєва, О. Попович, В. Соловйов, Е. Уткін, Р. Фатхутдінов, Д. Черваньов, В. Яковлєв та ін. Серед сучасних досліджень, які висвітлюють різні аспекти теорії та практики фінансового забезпечення науки й інновацій, слід відзначити праці О. Жилінської, О. Кондрашова, О. Лапко, С. Онишко, В.Осецького.
Ці автори розглянули широке коло проблем, проте залишається невирішеною низка питань щодо визначення пріоритетності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності, застосування непрямих методів стимулювання залучення інвестицій в інноваційну сферу, зокрема задіяння податкових преференцій для розвитку інновацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок