Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

Назва:
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,42 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КУЦ Юрій Олексійович
УДК 35.07+342.1
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ
В УКРАЇНІ
(УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)
25.00.01 – теорія та історія державного управління
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з державного управління
КИЇВ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – | доктор філософських наук, професор, академік
Академії правових наук України
Римаренко Юрій Іванович,
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, доцент
Токовенко Валерія Володимирівна,
Київський міжнародний університет,
завідувач кафедри соціології;
доктор наук з державного управління
Малиновська Олена Анатоліївна,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, державний експерт;
доктор політичних наук, професор
Картунов Олексій Васильович,
Університет економіки та права “КРОК”,
завідувач кафедри соціальних наук .
Провідна установа: | Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, відділ етнополітології, м. Київ.
Захист відбудеться 7 грудня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалі-зо-ва-ної вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 4 листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В етнодержавотворчих процесах у сучасному україн-ському суспільстві виділяються дві взаємопов’язані та водночас суперечливі тенденції. З одного боку, триває етнічне відродження (“етнічний ренесанс”) як титульного етносу, так і решти етнонаціональних спільнот, що знаходить вияв у самоорганізації їх життєдіяльності, підвищенні інтересу до історії, культури “свого народу”, до “свого” місця у поділі праці, участі у владних структурах і процесах державного управління; з другого – утвердження титульної нації, етнонаціональних спільнот, етнічних груп як дійових суб’єктів етнополітичних процесів українського соціуму, їх інтеграція в політичну націю.
Така ситуація змушує у сфері державного управління підійти по-новому до осмислення етнонаціональних процесів, їх ролі та значення у житті як сус-пільства, так і конкретної особистості. Обидві тенденції суттєво впливають на трансформаційні процеси, а дискусія з питань реалізації стратегічного напряму розвитку українського поліетнічного соціуму, формування його етнона-ціональної моделі потребує фундаментальних наукових обґрунтувань. Визна-чення та вирішення пріоритетних завдань щодо здійснення трансформаційних процесів в етнонаціональній сфері, обґрунтування концептуальних засад управління структурними змінами в міжнаціональних відносинах актуалізують проблему впровадження наукових засад формування ефективної системи державного управління.
В умовах становлення демократичного українського суспільства, транс-формації ціннісних орієнтирів у структурі суспільної етносвідомості, коли змінюються звичні форми культури і стиль життя етноспільнот, вивчення етнонаціональних процесів набуває особливої актуальності. Серед причин, що стримують соціально-економічні перетворення в сучасній Україні, є й етнопо-лі-тичні. Йдеться про неприйняття деякими етноспільнотами (або їх пред-ставниками) вибраного Україною політичного курсу, використання націо-наль-ного фактора певними деструктивно налаштованими політичними силами, конформізм багатьох українців, що загалом не сприяє всебічному розвитку українського поліетнічного суспільства, перспективам етнодержавотворення та міжнаціональній злагоді в цілому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок