Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Назва:
КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,57 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ОСИПЧУК ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА
УДК 336.146
КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ірпінь – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державної податкової служби України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Стовбчатий Анатолій Миколайович,
Національна академія державної податкової служби України, професор
кафедри державних фінансів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Барановський Олександр Іванович, Український центр економічних і політичних
досліджень ім. О. Разумкова,
провідний експерт;
кандидат економічних наук, доцент
Остапишин Тетяна Петрівна,
Київський Національний економічний
університет, доцент
кафедри банківської справи
Провідна установа: Науково-дослідний фінансовий інститут
при Міністерстві фінансів України,
відділ державного управління фінансами
(м. Київ).
Захист відбудеться “11” грудня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.01 Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201 Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31.
Автореферат розісланий “ 7 ” листопада 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Онишко С.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах ринкових і демократичних перетворень в Україні, розбудови правової держави і громадянського суспільства державний бюд-жет залишається дієвим інструментом регулювання соціально-економічних про--це--сів, вирішення проблем зайнятості, стабільності цін, економічного зростання, засо-бом реалізації внутрішніх макроекономічних і зовнішніх геополітичних цілей Украї--ни. Розмір Державного бюджету України та можливості основних джерел його напов--нення не гарантують своєчасне виконання основних функцій держави. Саме тому, в низці ринкових перетворень, що відбуваються в Україні, важлива роль нале---жить пошукам такої функціонально-організаційної системи виконання бюд--же---тів, яка б забезпечувала ефективне управління державним і місцевими бюд--жетами, транспарентність (прозорість) фінансових операцій, аналіз і надання інформації про стан бюджетів, а також запобігала нецільовому використанню бюджетних коштів. У зв’язку з цим, особлива увага приділяється питанням виконання державного бюджету за видатками. Державне казначейство займає в цьому процесі визначальне місце. Саме воно є тим головним фінансовим інститутом держави, завдяки якому особливо суттєвих змін зазнав процес управління видатками державного бюджету.
У фінансовій літературі давно йде наукова дискусія навколо питань управ-ління бюджетними ресурсами, в якій взяли участь вітчизняні і зарубіжні науковці О.І. Барановський, О.Д. Василик, О.В. Врублевська, І.І. Гейдор, В.М. Опарін, М.В. Романовський, Б.М. Сабанті, В.М. Федосов, С.І. Юрій та інші. Безпосередньо питання становлення та розвитку Державного казначейства України висвітлюються в публікаціях українських науковців О.С. Даневича, О.І. Кірєєва, М.Ф. Огданського, Г.О. П’ятаченка, П.Г. Петрашка, В.П. Тентюка, Л.В. Чистякової та інших.
Незважаючи на значні здобутки цих науковців в дослідженні державних фінан-сів, ряд питань, що стосуються теми казначейського виконання бюджетів, по--тре--бують подальшого уточнення та розвитку. Інформація про діяльність казна--чейсь---ких органів України, головним чином, представлена публікаціями в періодичних виданнях, навчальними посібниками, законодавчими та нормативними докумен-та--ми, що регулюють діяльність Державного казначейства України. Першим дослід--жен--ням проблем функціонування казначейської системи виконання дер-жавного бюд--жету стало дисертаційне дослідження О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок