Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОВАРООБОРОТ

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОВАРООБОРОТ

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОВАРООБОРОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,86 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ЮСИПОВИЧ
ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
УДК 339.13:330.1З1.7
ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОВАРООБОРОТ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(економіка торгівлі та послуг)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів і кредиту Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: | кандидат економічних наук, доцент
Біла Ольга Григорівна,
Львівська комерційна академія, доцент кафедри фінансів і кредиту
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Точилін Віктор Олександрович,
Державна установа “Інститут економіки і прогнозування НАН України”, завідувач відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків
кандидат економічних наук, доцент
Качмарик Ярослав Дмитрович,
Львівська комерційна академія, доцент кафедри економіки підприємства
Захист дисертації відбудеться “29” листопада 2007 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий 26 жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. В.І. Блонська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для сучасного економічного середовища України характерне посилення впливу факторів невизначеності у господарсько-фінансовій діяльності підприємств. Різноманітність форм, частота і характер прояву невизначеності зумовлюють необхідність дослідження причинно-наслідкових зв’язків та розробки дієвих методів мінімізації негативних наслідків прояву економічних ризиків.
Дослідження ризиків у торгівлі стає особливо актуальним з проведенням економічних реформ, лібералізацією внутрішньої торгівлі та глобалізацією товарних ринків, а також посиленням конкуренції. Особливості ризику у сфері товарного обігу безпосередньо пов’язані з наявністю невизначеності, яка є неоднорідною за формою прояву та змістом, що ускладнює дослідження еко-номічних ризиків торговельної сфери загалом. Відтак, постає проблема визна-чення впливу економічних ризиків на діяльність торговельних підприємств. Особливої уваги заслуговують економічні ризики торговельних підприємств, що реалізують засоби захисту рослин, які забезпечують ефективність сільсько-господарського виробництва.
На сучасному етапі виробництво вітчизняних засобів захисту рослин перебуває на стадії формування, тому на ринку суттєву частку (близько 40%) займають імпортні препарати. Різкі коливання товарообороту засобів захисту рослин, гостра потреба у них аграрної галузі, недостатня розробленість теоретичних і методичних підходів щодо торгівлі одночасно товарами вітчизняного та імпортного виробництва з урахуванням впливу економічних ризиків зумовлює необхідність розробки цілісної системи аналізу, виявлення та мінімізації економічних ризиків торговельних підприємств. Тому дослідження впливу економічних ризиків на динаміку і структуру товарообороту засобів захисту рослин, розробка методики комплексного підходу щодо їх мінімізації під час планування товарообороту є актуальними і своєчасними.
Теоретичні і практичні аспекти економічних ризиків підприємств досліджували відомі зарубіжні та вітчизняні науковці. Значний внесок у теорію економічного ризику зробили зарубіжні економісти Дж. М. Кейнс, Г. Марковіц, А. Маршалл, Ф. Найт, А. Пігу, Ж.-Б. Сей, У. Сеніор, А. Сміт, Г. фон Тюнен, Й. Шумпетер, В. Шарп та ін. Серед вітчизняних авторів найбільшої уваги заслуговують праці В. Апопія, Г. Башнянина, О. Білої, В. Загорського, Г. Великоіваненка, Е. Величка, Г. Вербицької, В. Вітлінського, Ю. Єрмольєва, Я. Качмарика, І. Копича, Ю. Лисенка, А. Мазаракі, Н. Машиної, Б. Мізюка, С. Наконечного, М. Павлишенка, В. Точиліна, І. Шевченка, О. Ястремського та ін.
У більшості праць названих економістів досліджуються окремі аспекти суті економічних ризиків, їх аналізу, ідентифікації та управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТОВАРООБОРОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок