Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ТРИВАЛОГО РИСОСІЯННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ СОЛОНЦІВ ЛУЧНИХ ЗОНИ СУХИХ СТЕПІВ

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО РИСОСІЯННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ СОЛОНЦІВ ЛУЧНИХ ЗОНИ СУХИХ СТЕПІВ

Назва:
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО РИСОСІЯННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ СОЛОНЦІВ ЛУЧНИХ ЗОНИ СУХИХ СТЕПІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,58 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”
ТРОНЗА ГАЛИНА ЄВГЕНІВНА
УДК 633.15: 631.445.5
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО РИСОСІЯННЯ
НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ
СОЛОНЦІВ ЛУЧНИХ ЗОНИ СУХИХ СТЕПІВ
06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Південному філіалі «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
КІЗЯКОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН
БАЛЮК СВЯТОСЛАВ АНТОНОВИЧ, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», виконуючий обов’язки директора
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
НОВОСАД КОСТЯНТИН БОГДАНОВИЧ, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, доцент кафедри ґрунтознавства
Захист відбудеться «24» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” за адресою:
61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4
Автореферат розісланий "21" травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Ф. Павленко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Солонці лучні зони Сухих Степів України займають 44,7 тис. га сільськогосподарських угідь (М.І. Полупан). Внаслідок дуже несприятливих для більшості рослин фізико-хімічних властивостей і сольового режиму вони мають дуже низький рівень природної родючості і на значній частині розповсюдження використовуються як малопродуктивні пасовища. Слаба вивченість солонців на видовому рівні не дозволяє ефективно управляти їх продуктивністю у природних біогеоценозах і рисових агроценозах. З 1963 року ці ґрунти інтенсивно використовуються у рисосіянні. На їх долю припадає біля 50 % структури ґрунтового покриву рисових зрошувальних систем Криму (15 тис. га). Затоплювана культура рису різко змінює екологію, будову профілю, водний та сольовий режими солонців лучних, породжує та активізує такі непритаманні їм процеси як розсолення, розсолонцювання та інші. Масштаби і спрямованість цих процесів у ґрунтах рисової сівозміни і окремих її ланках вивчені дуже слабо, що сильно обмежує можливості управління ґрунтовою родючістю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження за темою дисертації є складовою частиною тематичного плану НДР Кримського державного агротехнологічного університету на 2000-2005 рр.: «Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу Криму, розробка та удосконалення технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в нових умовах господарювання» (номер державної реєстрації (0102U000128) і виконувались за розділом 6.4: «Розробити теоретичні основи управління родючістю солонцевих грунтів у рисово-люцернових сівозмінах», підрозділом 6.4.4: «Провести порівняльні дослідження динаміки фізико-хімічних властивостей і сольового режиму грунтів у природних біогеоценозах та рисово-люцернових агроценозах».
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – установити вплив тривалого рисосіяння на сольовий режим і фізико-хімічні властивості солонців лучних, визначити напрямки їх еволюції у природних умовах. Вирішували такі завдання:
1. Дослідити умови формування солонців лучних зони Сухих Степів України та їх трансформацію під впливом тривалого рисосіяння;
2. Виявити динаміку глибини залягання, мінералізації та іонного складу солей підгрунтових вод у природних біогеоценозах і у рисово-люцерновому агроценозі;
3. Провести порівняльні дослідження будови профілю і фізико-хімічного стану солонців лучних кіркових, мілких, середніх, глибоких на цілинному масиві та солонців освоєних, які використовувались 31-36 років у рисово-люцерновому агроценозі;
4.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ВПЛИВ ТРИВАЛОГО РИСОСІЯННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ СОЛОНЦІВ ЛУЧНИХ ЗОНИ СУХИХ СТЕПІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок