Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду

Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду

Назва:
Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,89 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Матюшко
Людмила Іванівна
УДК 94: 323.1] (477.83/.86) “1918-1939”
Галицьке москвофільство
міжвоєнного періоду
Спеціальність 07.00.01. – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Сухий Олексій Миколайович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри новітньої історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Даниленко Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділом історії України другої
половини XX ст.
 
кандидат історичних наук
Соляр Ігор Ярославович,
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича
НАН України, науковий співробітник відділу новітньої історії
Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Захист відбудеться “3” квітня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “2” березня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Сухий О.М.
Загальна характеристика роботи.
Актуальність теми. З проголошенням незалежної Української держави, розпочався якісно новий етап розвитку історичної науки, який характеризується докорінним переосмисленням історичних концепцій, дослідженням маловідомих або заідеологізованих подій минулого. Незважаючи на демократичність та усесторонність вивчення історичних процесів, у сучасній українській історіографії існують ряд актуальних питань, які потребують комплексного дослідження. Одним з них є проблема галицького москвофільства у період між двома світовими війнами, яка, у радянські часи, замовчувалася.
Москвофільський політичний напрям, зародившись у середині XIX століття як певна світоглядна модель, яка згодом трансформувалася в ідеологічну платформу, зберегло свої основні стандарти мислення та національно-політичні орієнтири і після завершення Першої світової війни. Міжвоєнне москвофільство, будучи у своїй основі консервативним, видозмінювалося та намагалося пристосуватися до нових реалій часу, хоча і втратило своє впливове довоєнне становище у галицькому політикумі. Проте, не можна заперечувати факту повноцінного відновлення і популярності москвофільських ідей в 20-ті – 30-ті роки XX ст., їх часткового втілення в усіх сферах суспільного життя Галичини.
Це явище стало проблемою, яка не знайшла ще повноцінного аналізу та не була вивчена навіть на поверхневому рівні. Дослідження усіх аспектів діяльності москвофільських партій та громадських організацій у зазначений період збагатить історичну науку, в першу чергу, введенням у науковий обіг досі недосліджених джерельних матеріалів, які дають змогу створити цілісне уявлення про галицьке москвофільство як суспільно-політичне явище. Лише проаналізувавши міжвоєнний етап діяльності даної політичної сили у всіх напрямках, можна зробити остаточні висновки про політичну ідеологію, національний ідеал та світоглядне суспільне бачення в середовищі галицького соціуму, його стиль життя та ментальну особливість. Наступним кроком критичного переосмислення історії могла би стати спроба дати історичну оцінку результатам такої роботи, впливу певних ідей на галицьке суспільство, його сприйняття чи несприйняття такої позиції та пошук аналогій з сучасністю. Тоді, на основі набутих знань про минуле, стає можливим вироблення власної, особливої та притаманної українцям, моделі державного будівництва, способу мислення та життя.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Галицьке москвофільство міжвоєнного періоду

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок