Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організація процесів передачі інформації в мобільних комп`ютерних мережах з реконфігурацією топології

Організація процесів передачі інформації в мобільних комп`ютерних мережах з реконфігурацією топології

Назва:
Організація процесів передачі інформації в мобільних комп`ютерних мережах з реконфігурацією топології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,95 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Асад Mахмуд Асад Аль Насер
(Йорданія)
УДК 681.3
Організація процесів передачі інформації в мобільних комп`ютерних мережах з реконфігурацією топології
Спеціальність 05.13.13 - Обчислювальні машини,
системи і мережі
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ - 2003 р.


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут", на кафедрі обчислювальної техніки.
Науковий керівник: | кандидат технічних наук, доцент
Кулаков Юрій Олексійович,
НТУУ "КПІ", доцент кафедри ОТ.
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Тоценко Віталій Георгійович, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, завідувач відділу надійності та діагностики.
кандидат технічних наук, доцент
Коваленко Анатолій Єпіфанович,
Український державний університет харчових технологій, завідувач кафедри інформатики.
Головна організація | Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, відділ спеціалізованих засобів моделювання.
 
Захист відбудеться "_15_"_грудня_ 2003 р. о 14:30 на засіданні спеціалізованої ради Д 26.002.02 у НТУУ "КПІ (м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 18, ауд. 306).
Відзиви на автореферат у двох екземплярах, завірені печаткою установи, просимо надсилати на адресу: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, вченому секретарю НТУУ "КПІ".
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Автореферат розісланий "_14_"_листопада_ 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої ради, кандидат технічних наук, доцент | М.М. Орлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТКА РОБОТИ
Актуальність роботи обумовлена широким використанням сучасних комп'ютерних мереж у різних сферах діяльності людини. Однією з основних задач управління функціонуванням комп'ютерної мережі є організація ефективної системи доставки інформації, що набуває особливої актуальності у мобільних мережах у зв'язку з постійним переміщенням АС. Крім того, в режимі віртуальних каналів потрібно забезпечити необхідну стійкість віртуального з'єднання. Стійкістю віртуального з'єднання називатимемо його здатність забезпечувати сеанс обміну без реконфігурації поточного з'єднання. Як відомо, більшість методів маршрутизації забезпечують формування віртуальних з'єднань за критерієм мінімальної довжини і при цьому фактично не враховується можливе переміщення абонентських систем (АС) і проміжних вузлів. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки способів і засобів, спрямованих на підвищення ефективності процедури передачі інформації в мережах, де структура зв'язків між АС динамічно перебудовується.
Все це і визначає необхідність розробки і дослідження нових підходів до побудови мобільних комп'ютерних мереж.
Таким чином, розробка і дослідження способів і засобів підвищення продуктивності мобільних комп'ютерних мереж за рахунок більш ефективної організації доставки повідомлень, є актуальними і мають теоретичне і практичне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в 2000-2003 рр. відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри обчислювальної техніки НТУУ "КПІ": НДР № 0100U000703 "Розробка теорії, методів і засобів побудови обчислювальних систем з масовим розпаралелюванням обчислювального процесу" і в рамках НДР № 0102U000333 "Побудова масштабованих ізоефективних комп'ютерних систем", яка виконується на кафедрі обчислювальної техніки НТУУ "КПІ" в 2002-2004 рр.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності процедури передачі інформації в мобільних комп'ютерних мережах за рахунок скорочення часу ремаршрутизації і зменшення потоку керуючої інформації.
Об'єктом дослідження є клас мобільних комп'ютерних мереж з реконфігурацією топології.
Предметом дослідження є процес передачі інформації в мобільних комп'ютерних мережах з реконфігурацією топології.
Основні задачі дослідження, у відповідності з поставленою метою, полягають у наступному:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Організація процесів передачі інформації в мобільних комп`ютерних мережах з реконфігурацією топології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок