Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕЛЕКТИВНА ФЛОКУЛЯЦіЯ ВУГіЛЬНИХ ШЛАМіВСИНТЕТИЧНИМИ ЛАТЕКСАМИ

СЕЛЕКТИВНА ФЛОКУЛЯЦіЯ ВУГіЛЬНИХ ШЛАМіВСИНТЕТИЧНИМИ ЛАТЕКСАМИ

Назва:
СЕЛЕКТИВНА ФЛОКУЛЯЦіЯ ВУГіЛЬНИХ ШЛАМіВСИНТЕТИЧНИМИ ЛАТЕКСАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,21 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МіНіСТЕРСТВО ОСВіТИ і НАУКИ УКРАїНИ
НАЦіОНАЛЬНА ГіРНИЧА АКАДЕМіЯ УКРАїНИ
 
ЗАЛЕВСЬКИЙ Валерій іполитович
УДК 622.765.063.24
СЕЛЕКТИВНА ФЛОКУЛЯЦіЯ ВУГіЛЬНИХ ШЛАМіВ
СИНТЕТИЧНИМИ ЛАТЕКСАМИ
Спеціальність 05.15.08 "Збагачення корисних копалин"
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі збагачення корисних копалин Донецького держав-
ного технічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент
Назимко Олена іванівна,
професор кафедри збагачення корисних копалин
Донецького державного технічного університету,
Міністерство освіти і науки України.
Офіційні опоненти: –
доктор технічних наук Полулях Олександр Данилович,
начальник Придніпровської лабораторії удосконалення технології
збагачення вугілля Західного Донбасу та Львівсько-Волинського
басейну інституту УкрНДівуглезбагачення (м. Луганськ),
Міністерство палива та енергетики України; –
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Нікітін іван
Микитович, ведучий науковий співробітник Українського державного
науково-дослідного вуглехімічного інституту (м. Харків),
Державний комітет промислової політики України.
Провідна установа -
Криворізький технічний університет, кафедра збагачення корисних
копалин, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться " 27 " квітня 2001 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 08.080.02 при Національній гірничій академії
України за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної гірничої академії
України Міністерства освіти і науки України (49027, м.Дніпропетровськ, просп.
К. Маркса, 19).
Автореферат розісланий " 25 " березня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
канд. техн. наук, доцент Панченко В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Механізація операцій по видобутку та транспортуванню вугілля сприяє утворенню чималої кількості дрібних і тонких класів. Зараз значна частина шламів переробляється флотацією. Однак найбільш тонкі частинки, маючи велику питому поверхню, ускладнюють флотаційне збагачення більш крупних зерен, підвищують витрати реагентів, знижують продуктивність обладнання, підвищують втрати горючої маси з відходами. Зростання вимог до якістно-кількістних показників збагаченого вугілля обумовлює актуальність задач підвищення ефективності збагачення шламів. Одним з перспективних напрямків рішення вказаних проблем є застосування процесів агрегації тонких класів вугілля різними методами й, зокрема, селективної флокуляцiї латексними полімерами. Попередня обробка вугільної пульпи латексом, що забезпечує вибіркову агрегацію дрібнодисперсних вугільних частинок в мікрофлокули, сприяє зростанню виходу флотоконцентрату, підвищує селективність і швидкість процесів подальшого збагачення та зневоднення, знижує втрати органічної сировини з відходами й зменшує їх вплив на природне середовище, що особливо актуально для Донбасу. Відомі роботи по селективній флокуляцiї синтетичними латексами носять, переважно, прикладний характер, відсутнє теоретичне обгрунтування закономірностей окремих стадій процесу. В зв’язку з цим подальший розвиток теорії процесу селективної флокуляцiї (СФ) тонкодисперсного вугілля синтетичними латексами й удосконалення на цій основі технології СФ є актуальною науково-практичною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема дисертації пов’язана з напрямками наукових досліджень, що проводяться ДонДТУ з проблем селективної агрегацiї вугiлля: науково-дослідні роботи № ДР 01900004526, 01890004526, 01910014708, 01910043360, в яких автор приймав участь як виконавець.
Метою роботи є удосконалення технології селективної флокуляцiї вугiльних шламів синтетичними латексами на основі встановлення основних закономірностей формування вуглелатексних комплексів.
Для її досягнення були поставлені задачі:
- систематизувати знання про процес СФ вугiльних шламів латексами й розробити структурну модель процесу, що найбільш повно відбиває його сутність;
- виконати теоретичні та експериментальні дослідження фізико-хімічних властивостей взаємодіючих фаз і визначити ступінь їх впливу на процес;
- встановити основні закономірності формування вуглелатексних комплексів;
- визначити умови ефективної флокуляції високозольних вугільних та антрацитових шламів;
- розробити математичну регресійну модель процесу та виконати її аналіз для найбільш значущих технологічних параметрів;
- розробити технологічну схему процесу й провести її промислові випробування в умовах конкретного підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СЕЛЕКТИВНА ФЛОКУЛЯЦіЯ ВУГіЛЬНИХ ШЛАМіВСИНТЕТИЧНИМИ ЛАТЕКСАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок