Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТИПОЛОГIЯ ХАРАКТЕРIВ У ДРАМАТУРГIЇ ЛЕСI УКРАЇНКИ

ТИПОЛОГIЯ ХАРАКТЕРIВ У ДРАМАТУРГIЇ ЛЕСI УКРАЇНКИ

Назва:
ТИПОЛОГIЯ ХАРАКТЕРIВ У ДРАМАТУРГIЇ ЛЕСI УКРАЇНКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,08 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КIРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iменi ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
СЕМЕНЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
УДК 883 - 82.09I У
ТИПОЛОГIЯ ХАРАКТЕРIВ
У ДРАМАТУРГIЇ ЛЕСI УКРАЇНКИ
Спеціальність 10.01.01 - українська лiтература
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Кіровоград – 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Криворiзькому державному педагогiчному унiверситеті Мiнiстерства освiти i науки України.
Науковий керiвник - доктор фiлологiчних наук, професор
Козлов Анатолiй Васильович,
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет,
проректор з виховної роботи.
Офiцiйнi опоненти - доктор фiлологiчних наук, професор
Марко Василь Петрович,
Кiровоградський державний педагогiчний
унiверситет iм. Володимира Винниченка,
професор кафедри української літератури;
- кандидат фiлологiчних наук,
старший науковий співробітник
Скупейко Лукаш Іванович,
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка
НАН України.
Провiдна установа - Днiпропетровський державний унiверситет,
кафедра української лiтератури,
Міністерство освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ.
Захист вiдбудеться 27 червня 2001 року о 10 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 23.053.01 у Кiровоградському державному педагогiчному унiверситетi iмені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кiровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Кiровоградського державного педагогiчного унiверситету iмені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка,1).
Автореферат розiсланий 26 травня 2001 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Задорожна Н.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Творчий доробок Лесi Українки настiльки масштабний i рiзноплановий, що навiть вiкова науково-дослiдницька робота не привела до його вичерпного осмислення. Водночас подальший розвиток лiтературознавчої науки робить можливими новi аспекти дослiдження текстiв творiв Лесi Українки як явища не тiльки суто нацiонального, а й свiтового масштабу.
Актуальнiсть дослiдження. Проблематика типiв характерiв у драматичних творах Лесi Українки неодноразово порушувалась вiтчизняними науковцями. Принагiдно до неї звертались у своїх працях М. Євшан, С. Єфремов, I. Франко.
Особистiсть як об'єкт дослiдження у творах Лесi Українки поставала також у працях В. Агеєвої, О. Бабишкiна, Л. Дем'янiвської, А. Криловця, Н. Кузякiної, Л. Кулiнської, Л.Мiщенко, О. Ставицького. Сучаснi науковцi розглядають проблему характерiв з рiзних, часом протилежних точок зору, проте цiлiсного та системного пiдходiв до розгляду хоча б основних типiв людських характерiв у драматургiї Лесi Українки не спостерiгається.
Отже, звернення до типологiчного пiдходу й аналiзу характерiв дiйових осiб у драматургiчнiй спадщинi Лесi Українки пов'язується, по-перше, з фiлософсько-психологiчною складнiстю зображення людини в її творах; по-друге, з вагомiстю чинникiв духовного життя людини на початку ХХ ст. як у суспiльному буттi, так i в лiтературi.
Леся Українка жила й творила на зламі століть, тобто в епоху, шукання якої близькi до проблем сучасності, через те важливим видається дослiдження бачення письменницею людини, її розумiння етики, естетики, моралi, суспiльно-iдейної сутностi особистостi тощо.
Творчiсть письменницi поєдналася з долею всього українського народу i вiдбиває не тiльки змiни в суспiльствi й моралi української людностi початку ХХ ст., а й складнi процеси зростання й перебiгу української нацiональної свiдомостi в цей перiод. Масштабнiсть таланту й фундаментальнiсть ерудицiї письменницi виявились не лише в апеляції до нацiонально-українського грунту, але й в актуалізації фактiв, явищ, цiнностей рiзних часiв та епох, у наполегливому й постiйному пошуку iсторичних, суспiльних, особистiсних аналогiй до проблем сучасного їй українського життя. Саме тому персонажi її творiв є носiями рис, якi не втратили актуальностi й сьогоднi. Найважливiшою причиною уваги автора дисертацiї до проблеми типологiї характерiв у драматургiчнiй спадщинi Лесi Українки є фрагментарнiсть, побiжнiсть висвiтлення її в науковiй лiтературi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ТИПОЛОГIЯ ХАРАКТЕРIВ У ДРАМАТУРГIЇ ЛЕСI УКРАЇНКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок