Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,42 KB
Завантажень:
255
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СЄРИХ ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 37.036:373.3:792.08
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ
ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.00.07 – теорія і методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, м. Київ
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор
Люріна Таніта Іванівна,
Київський міський педагогічний університет
імені Б.Д. Грінченка,
професор кафедри теорії та історії педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Орлов Валерій Федорович,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
АПН України,
старший науковий співробітник;
кандидат педагогічних наук, доцент
Шахрай Валентина Михайлівна,
Білоцерківський інститут економіки та права
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини "Україна",
доцент кафедри соціальної роботи.
Захист відбудеться “ 4 ” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання
АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, Київ, в. М.Берлинського, 9)
Автореферат розіслано “ 2 ” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап реформування національної системи освіти характеризується підвищенням ролі естетичного виховання підростаючого покоління. Важливого значення набувають проблеми духовності, розвитку і становлення гармонійної, творчої особистості.
Суспільна потреба в естетичній освіті та вихованні громадянина України, державні документи (Державна національна програма “Освіта” (Україна
ХХІ століття), Закон України “Про загальну середню освіту”, Національна доктрина розвитку освіти в Україні, “Концепція художньо-естетичного виховання”, “Національна програма виховання дітей та учнівської молоді
в Україні” та ін.) спрямовують педагогічну науку і шкільну практику до пошуку оптимальних і перспективних шляхів формування естетичної культури особистості.
Провідну роль у формуванні естетичної культури особистості відіграє мистецтво, зокрема театр як засіб виховання духовних цінностей, що сприяє розвитку емоційно-почуттєвої сфери школярів.
Саме багатогранність театралізованого мистецтва молодших школярів та різноманітні форми театралізованої діяльності виступають домінантою в навчально-виховному процесі і стимулюють розвиток творчої особистості. Театралізована діяльність допомагає учням не тільки оволодіти знаннями в галузі мистецтва, а при педагогічно доцільної організації та оптимальному доборі методів виховного впливу стає дійовим чинником формування естетичної культури дітей.
Аналіз наукової літератури дає уявлення про сучасний рівень розробленості проблеми загалом та окремих її аспектів.
Значний внесок у розробку мети, принципів та реалізацію змісту естетичного виховання зробили Г.Бояджиєв, А.Комарова, М.Кнебель, Л.Масол, Н.Миропольська, В.Орлов, О.Рудницька та ін.
Загальнонаукове та теоретичне значення мають праці вчених, в яких розглядається естетична культура особистості в цілісній структурі культури (М.Бахтін, Л.Губерський, Д.Джола, І.Зязюн, М.Каган, Л.Левчук, В.Мазепа, С.Уланова та ін.). Основу для вивчення закономірностей розвитку структурних компонентів естетичної культури особистості становлять психологічні дослідження І.Беха, О.Кононко, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна, Б.Теплова, Д.Фельдштейна та ін.
Проблемі використання театрально-ігрових форм і методів навчання та виховання школярів присвячені теоретико-методичні розробки А.Єршової, А.Капської, О.Комаровської, Г.Костюшко, Т.Люріної, Т.Пені, С.Соломахи, Л.Чуриліної, К.Чухман, В.Шахрай та ін.
Педагогічні дослідження науковців (Л.Коваль, І.Крицької, Г.Недялкової, Л.Олефіренко, Є.Сисоєвої-Ляхович, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок