Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Назва:
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,37 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля
СЕРЕБРЯК Володимир Васильович
УДК 378.1:37.017.92/.93:351.74(477)
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
13.00.07 – теорія і методика виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | член-кореспондент АПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Шевченко Галина Павлівна,
завідувач кафедри педагогіки
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,
директор Інституту духовного розвитку людини.
Офіційні опоненти: | - доктор педагогічних наук, професор
Іонова Олена Миколаївна,
завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
- кандидат педагогічних наук, доцент
Горащук Валерій Павлович,
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа: | Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України, лабораторія фізичного виховання, м. Київ
Захист відбудеться „ 24 ” грудня 2004 року о 1000 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради К29.051.06 у Східноукраїнському
національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а.
Автореферат розісланий „ 23 грудня 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.О. Андрющук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Духовно-моральний стан українського суспільства на сучасному етапі значно загострив проблеми духовного розвитку особистості, ціннісних орієнтирів і високої гуманності. Особливої значущості ця проблема набуває у системі вищої освіти, зокрема, у навчальних закладах системи правоохоронних органів.
Питання духовно-морального виховання курсантів ВНЗ системи МВС України є пріоритетним напрямком діяльності держави, особливо під час реформування органів внутрішніх справ України. На виховання нової генерації співробітників ОВС орієнтують Конституція України, Закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Закон України “Про міліцію”, Програма розвитку системи відомчої освіти, вузівської науки на період 2001-2005 рр., затверджена наказом МВС України №356 від 11.05.2001 р. Про гостроту проблеми бездуховності, яка має місце в державі, свідчать рекомендації парламентських слухань “Духовна криза суспільства і шляхи її подолання” (від 20 квітня 2004 року №1689-IV), якими визначено, що для подолання глибокої системної кризи в усіх сферах життєдіяльності та формування гуманістично орієнтованого суспільства, у якому одним із визначальних чинників є духовний розвиток, необхідно забезпечити інтенсифікацію духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетність розвитку культури, мови, науки, освіти та виховання.
Смисловим ядром освіти є виховання, а предметом виховання є людина, людина культури і моральності. Сучасна парадигма вищої школи спрямована на підготовку не тільки фахівця, висококомпетентного Професіонала, але й духовно розвиненої особистості, яка гармонізує єдність духовно-морального і духовно-фізичного виховання.
У системі підготовки правоохоронців традиційним стало відокремлення спортивної і фізичної підготовки (СіФП) від виховного процесу, що не дає можливості забезпечити аксіологічний аспект освітньо-виховного простору навчального закладу. Аксіологічний аспект проявляється в духовних орієнтирах, представлених таким ціннісним рядом, важливим для професійної підготовки майбутніх правоохоронців як честь, обов’язок, свобода, совість, добро, краса людських стосунків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок