Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Назва:
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,14 KB
Завантажень:
314
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПИРЕЦЬ Наталія Михайлівна
УДК 339.9:339.564
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність 08.05.01 –
світове господарство і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Макогон Юрій Володимирович,
Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри міжнародної економіки.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Пузанов Ігор Іванович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин;
кандидат економічних наук Горбенко Ігор Васильович, Бердянський інститут підприємництва, завідувач кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності.
Провідна установа:
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Київ), відділ зовнішньоекономічних досліджень.
Захист дисертації відбудеться 9 червня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий “5” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент С.П.Калініна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему. Одним з найважливіших факторів інтеграції України до світового господарства є створення механізму сталого розвитку експорту, що в сучасних умовах залежить від можливостей вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати товари, які відповідають вимогам світового ринку за якістю, ціною та рівнем сервісу.
Для того щоб Україна стала рівноправним членом міжнародних економічних відносин, необхідно реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку. Реалізація цього завдання об’єктивно вимагає проведення комплексних досліджень і визначає масштаби аналізу та розробок щодо удосконалення механізму державної підтримки українських підприємств і забезпечення їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Разом з тим недосконалість наявних методів оцінки товарної та географічної структури експорту знижує результативність заходів зовнішньоторговельної політики країни.
Вирішенню проблем регулювання зовнішньої торгівлі присвячено роботи багатьох українських учених: В.Г.Андрійчука, В.М.Богомазової, В.С.Будкіна, В.М.Гейця, А.І.Кредісова, К.О.Конченко, Ю.В.Макогона, І.І.Пузанова, В.Р.Сіденка, С.І.Соколенка, А.С.Філіпенка та інших. До найбільш відомих зарубіжних спеціалістів, які працюють за даним напрямком, можна віднести Б.Балассу, Дж.Бхаваті, А.Вінтерса, М.Голдстейна, Д.Грінвея, П.Кругмана, М.Портера, С.Смалвуда.
Процес регулювання зовнішньої торгівлі потребує комплексного підходу, який передбачає вибір відповідних факторів зміцнення міжнародного торговельного співробітництва, розробки методик аналізу та створення дієвої системи розвитку експортного потенціалу України відповідно до сучасних світових тенденцій. Саме ці питання не знайшли остаточного вирішення в дослідженнях учених цього напрямку економічної науки, що обумовлює актуальність теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України в рамках теми Г01/3 “Конкурентоспроможність підприємств Донецького регіону на міжнародних ринках і пошук шляхів її підвищення” (номер держреєстрації 0101U005723) – автором розроблено теоретичні основи створення кластера як технології розвитку інноваційного та експортного потенціалу регіону; кафедри міжнародної економіки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури в рамках теми “Розвиток інвестиційних та інноваційних складових економічного зростання в умовах світових інтеграційних процесів” (номер держреєстрації 0103U005776) – автором запропоновано моделювання детермінант торговельного співробітництва між країнами-партнерами; кафедри обліку і аналізу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за темою “Розвиток управлінських функцій обліку та аналізу” (номер держреєстрації 0103U005780) – автором визначено методичні підходи щодо оптимізації експортної діяльності національних виробників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок