Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІФОЛОГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки)

МІФОЛОГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки)

Назва:
МІФОЛОГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,60 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
МАРКІВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 801.81:398:821.161.2 “19”.09
МІФОЛОГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(на матеріалі творів Ольги Кобилянської,
Михайла Коцюбинського, Лесі Українки)
10.01.07 – фольклористика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Денисюк Іван Овксентійович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри української літератури
імені академіка Михайла Возняка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Погребенник Володимир Федорович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри української літератури
кандидат філологічних наук
Пастух Надія Анатоліївна,
Інститут народознавства НАН України,
науковий співробітник відділу фольклористики
Захист відбудеться “ 19 ” червня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського на-ціонального університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розіслано 16 травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13
кандидат філологічних наук, доцент Я. І. Гарасим


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Проблема взаємозв’язків національного фольклору й літератури та феномену фольклоризму як однієї з форм їх взаємодії належить до пріоритетних у сучасній українській фольклористиці. Вона особливо актуальна для української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., який був часом оновлення писемної творчості та посиленого розвитку фольклористичної науки. Специфікою українського культурного процесу врешті було й те, що практично кожен письменник водночас був і фолькло-ристом.
Вивчення саме цього етапу в історії взаємин усної та писемної словесності є шляхом до наукового пізнання фольклоризму загалом і його міфологічного аспекту зокрема. Потужний міфологічно-фольклорний струмінь в українському письменстві цієї доби дає багатий матеріал як для загальнотеоретичного висвітлення цього явища в українській словесності, так і для аналізу особливостей поетики окремого твору.
Актуальність дисертаційної роботи зумовлена потребою комплексного дослідження міфологічного фольклоризму в українській літературі початку ХХ ст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематику дисертації узгоджено з науковими програмами та навчальними планами кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона відповідає кафедральній темі “Сучасна фольклористика: стан і перспективи” (шифр – 0105U004922). Тему дисертації схвалено (протокол № 11/5 від 27 травня 1998 року) й уточнено (протокол № 21/2 від 27 лютого 2008 року) на засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета дисертації – виявити особливості трансформації елементів (сюжетів, мотивів, образів) національного фольклору у структурі творів української літератури початку ХХ ст., з’ясувати специфіку переосмислення фольклорного матеріалу з огляду на його семантико-функціональний потенціал. Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:
· верифікувати теоретичні аспекти взаємодії фольклору та літературної творчості;
· простежити ґенезу й динаміку змін основних видів фольклоризму, його загальні тенденції та стадії еволюції в українській словесній традиції;
· дослідити рівні фольклоризму крізь призму структури художнього твору;
· обґрунтувати тезу неперервності зв’язку української писемності з фольклором упродовж усього їхнього існування як вияву національної специфіки розвитку словесного мистецтва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МІФОЛОГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок