Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект

Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект

Назва:
Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,63 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Левченко Олена Петрівна
УДК 81’37+811.61.1:811.161.2’373.7
Символи у фразеологічних системах
української та російської мов:
лінгвокультурологічний аспект
Спеціальність 10.02.01 – українська мова,
10.02.02. – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Дисертаційне дослідження виконано в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Алексєєнко Михайло Андрійович, завідувач кафедри транслятології та конфронтативної лінгвістики Інституту слов’янської філології Щецинського університету.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кочерган Михайло Петрович, професор кафедри українського та загального мовознавства Київського національного лінгвістичного університету;
доктор філологічних наук, професор Мокієнко Валерій Михайлович, професор кафедри слов’янської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету;
доктор філологічних наук, професор Ужченко Віктор Дмитрович, завідувач кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет, кафедра україн-
ської мови, кафедра загального та російського мовознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться 18 квітня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 при Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано ___ березня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Т. Я. Марченко


Загальна характеристика праці
Важливим аспектом сучасних лінгвокультурологічних студій є з’ясування взаємовідношення культурно зумовленого в мові й власне мовного в культурі, дослідження категоризації світу та принципів вербалізації концептів, функціонування їхніх імен у мегатексті через зіставлення з аналогічними одиницями інших мов, щоб виявити культурно значущі концепти й інформацію певної мови, інтерлінгвальне й специфічне. Одна з проблем, що постали перед лінгвокультурологією, – виробити чіткі принципи, за якими мовні явища можна оголосити інтерлінгвальними чи культурноспецифічними. Це саме стосується й культурної значущості концепту й відповідно символу для мовної картини світу. В етнолінгвістичному та лінгвокультурологічному аспекті висвітлюють мовні явища М. Алексєєнко, А. Бєлова, Г. Доброльожа, Л. Дядечко, А. Івченко, С. Єрмоленко, С. Жаботинська, В. Жайворонок, М. Жуйкова, Р. Зорівчак, В. Коваль, В. Кононенко, М. Ко-чер-ган, Л. Лисиченко, В. Манакін, В. Мокієнко, Н. Озе-рова, Т. Радзієвська, О. Селіванова, О. Снітко, Н. Сука-ленко, О. Тищенко, Д. Ужченко та ін., проблемі символу у фразеології присвячено праці Л. Авксентьєва, Ю. Гвозда-рева, М. Горди, Г. Доброльожі, С. Єрмоленка, В. Кононен-ка, О. Куцик, Н. Ляшенко, А. Мелерович, В. Телії, В. Уж-ченка, Т. Черданцевої та ін.
Актуальність дослідження символів, наявних у фразеологічних системах української та російської мов, зумовлена необхідністю з’ясувати механізми творення фразеологізмів, вивчити особливості мовної репрезентації культурно значущих концептів фразеологічними одиницями. Окрім того, потрібно розв’язати теоретичні і практичні проблеми лінгвокультурології, оскільки її засади та метамова перебувають лише на стадії формування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок