Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи Моно-Ієрусалимського та їх аналіз

Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи Моно-Ієрусалимського та їх аналіз

Назва:
Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи Моно-Ієрусалимського та їх аналіз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,25 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Київський університет
імені Тараса Шевченка
Єрежепова Арзаім Мадреїмівна
УДК 517.9
Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи
Моно-Ієрусалимського та їх аналіз
01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ - 1999


1.Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі математичних методів еколого-економіч-них досліджень факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор
Ляшенко Ігор Миколайович
(Київський університет імені Тараса Шевченка, зав.кафедри)
Офіційні опоненти:
1.- Доктор фізико-математичних наук, професор Хусаінов Денис Ях’євич
(Київський університет імені Тараса Шевченка, професор)
2. - Доктор фізико-математичних наук Мазко Олексій Григорович
(Інститут математики НАН України, пров.наук.спів.)
 
Провідна організація - Інститут Кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, відділ оптимізації керованих процесов
Захист відбудеться “ 9 ” “вересня” 1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09 Київського університету імені Тараса Шевченка, Київ, пр.Глушкова, 2, корп.6, ауд.40 о 15 годині
(тел./факс 252 - 58 - 83, e-mail rada @ cyb.univ.kiev.ua.)
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка, Київ, вул.Володимирська,58.
Автореферат розісланий “26” “липня” 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
В.П.Шевченко


Загальна характеристика роботи.
Актуальність теми. В останні десятиріччя питання моделювання кінетич-ного росту біологічних популяцій викликають інтерес у багатьох вчених - математиків та біологів. Кількісна мікробіологія, що грунтується на моде-люваннi хіміко-кiнетичних процесів мікробного росту, є галуззю бiокiне-тики, яка швидко розвивається i має багато фундаментальних результатiв та практичих застосувань. Зокрема, досліди з вирощування мікроорганіз-мів стали основою створення сучасних біотехнологічних процесів.
В розвиток кінетичного моделювання в мікробіології вагомий вне-сок зробили дослідження Бірюкова В.В.,Беляніна В.М.,Варфоломєєва С.Д., Єлізарова Є. Я., Ієрусалимського Н. Д., Заславського Б. Г., Кантере М. В., Печуркіна Н.С., Позмогової І. М., РоботновоЇ І. А., Романовського Ю. М., Степанової Н. В., Свірєжева Н. М., Чернавського Д. С. та багатьох інших вчених.
Завдяки використанню зовнiшнього керування вдалося забезпечити неперервнiсть процесу вирощування популяцiї, що суттєво збагатило тео-рiю i практику сучасної мiкробiологiї. Але, в зв'язку з відсутністю методів оптимізації умов росту популяції при неперервному культивуванні перева-ги керованого процесу поки що використовуються в достатній мірі. На перший план при цьому випливають задачі оптимального керування та оп-тимізації параметрів врівноважених стаціонарних режимів процесу непе-рервного культивування. Оптимізація при використанні кінетичних моде-лей дозволяє знайти не лише набір оптимальних умов ведення процесу, але й оптимальну програму зміни параметрів. Саме це i визначає актуальнiсть методу оптимiзацiї росту мiкроорганiзмiв з використанням кiнетичної сис-теми Моно-Iєрусалимського. Задача оптимального збирання врожаю для кінетичної системи Моно-Ієрусалимського вперше була поставлена Ля-шенко І.М. і Ляшенко О.I., в роботах яких для частинного випадку гіпер-болічної залежності швидкості росту від концентрацій лімітуючого по-живного субстрату та інгібіруючих метаболітів вивчені оптимальні врів-новажені режими кінетичної системи Моно-Ієрусалимського.
В данiй дисертацiйнiй роботі проведено системний аналіз опти-мальних саціонарних розв’язків диференціальних рівнянь системи Моно- Iєрусалимського для загального випадку неконкурентного та конкурент-ного інгібірування пожвним субстратом та метаболітами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри мате-матичних методів еколого-економічних досліджень факультету кіберне-тики Київського університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи Моно-Ієрусалимського та їх аналіз

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок