Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)

ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)

Назва:
ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,79 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра англійської філології
ГУЛКЕВИЧ СТАНІСЛАВА ПЕТРІВНА
УДК 811.111:81’367.633
ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
(на матеріалі англійських прийменників at, by, with)
Спеціальність 10.02.04 - германські мови
А в т о р е ф е р а т
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Науковий керівник
кандидат філологічних наук,
доцент С.О. Гурський
ЛЬВІВ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології
Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
С.О.Гурський
 
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор
Полюжин Михайло Михайлович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри англійської філології
кандидат філологічних наук, доцент
Семко Надія Михайлівна,
Львівський інститут менеджменту,
завідувач кафедри ділових іноземних мов
Повідна установа – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства
Захист відбудеться 12 травня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради K35.051.15 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (73000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано 12 квітня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук,
доцент Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасна лінгвістика ставить перед дослідниками низку завдань, вирі-шення яких має суттєве значення як для теорії, так і для викладання іноземних мов. Розвиток лінгвістичних досліджень у наш час передбачає поєднання проблем прототипної семантики та епідигматики, оскільки зацікавлення складними взаємовідношеннями між семантикою, структурою та функціону-ванням мовних одиниць зростає.
Володіння англійською мовою передбачає глибокі знання не лише семантики повно-значних слів, а й таких службових слів, як прийменники, сполучники та ін. Дослідження значення слова та значення прийменника зокрема передбачає з’ясування низки проблемних питань, які привертають увагу різних лінгвістичних шкіл [Б.М.Аксьо-ненко, М.І.Балла, В.В.Виногра-дов, С.О.Гур-ський, Б.О.Ільїш, О.М.Мухін О.І.Смир-ни-цький, М.І.Стеблін-Каменський, Г.П.Ятель, D.C.Bennet, B.K.Bergen, S.Brorstцm, C.Chang Nancy, D.Cruse, W.Foley, Ch.Fries, P.Gamallo, R Jackendorff, O.Jespersen, А.Klйgr, W.Labov, R. Langacker, S.Lindner, K.-G.Lindquist, Ch. Meyer, R.Pence та ін.]
У спеціальній літературі відносно глибоко висвітлюється семантика прийменника. Однак дослідники, з’ясовуючи змістовий аспект прийменника як одиниці, що реалізує себе на різних рівнях мови, не окреслюють повністю його семантичної структури та ступеня залежності від контексту [Е.П. Васильєва, І.Я.Борков-ська, Н.І.Варламова, Е.І.Вольфсон, Л.А.Глазачева, Е.М.Гордон, В.Н.Жи-гадло, А.А.Закарян, Є.Н.Зверє-ва, А.П. Левицька, В.В. Кабакчи, С.Е.Мамо-нова, Б.П. Нарумов, А.В. Преображенський, В.Л.П’я-тигорська, К.А.Рейман, Л.В.Татарська, Н.В.Успенська, N.Fries, R.Quirk, J.S.Robertson, E.Sekaninova, S.Shaumyan, R.Trask, A.Wierzbicka та ін.]
Питанням функціональних особливостей прийменників при-свячено немало наукових досліджень: від з’ясування насамперед валентних функцій до досліджень їхнього семантичного простору. Проте суто одноплановий, синтаг-матичний підхід до сутності й функціонування прийменників без аналізу їхнього пара-дигматичного статусу не дає можливості виявити всі законо-мірності їхнього функціо-нування, оскільки, по-перше, опис семантики прий-менників на синтагма-тичному рівні ставить їх у повну залежність від семантики суміжних слів, що означає позбавлення кожного з прийменників власного значення; по-друге, виокремлені різні значення прийменника описуються, зазвичай, в готовому уже вигляді, без з’ясу-вання мовно-мовленнєвих чинників, що важливо для подолання супереч-ностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок