Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини

Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини

Назва:
Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,70 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Круль Галина Ярославівна
УДК 911.37(477.85) (091)
Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення
Північної Буковини
11.00.02 – економічна та соціальна географія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Чернівці – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор географічних наук, професор
Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федько-вича, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний універ-ситет імені Тараса Шевченка, декан географічного факуль-тету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії
доктор географічних наук, професор Заставецька Ольга Володимирівна, Тернопільський національ-ний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завіду-вач кафедри географії України, краєзнавства і туризму
Провідна установа – Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, географічний факультет, кафедра географії України, м. Львів
Захист відбудеться „25” жовтня 2006 р. о 12 год. на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К 76.051.04 при Чернівецькому національ-ному універси-теті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2, географічний факультет, ауд. 24, т. 58-48-55)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького наці-онального університету імені Юрія Федьковича (58012, м.Чернівці, вул. Л.Українки, 25)
Автореферат розісланий „21” вересня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Дутчак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Географо-краєзнавчі дослідження у межах історико-географічних територій України нині є нечастими. Вони про-во-дяться здебільшого у межах сучасних адміністративно-терито-ріальних виділів, якими є адміністративні області, або райони. А здійснення власне краєзнавчих вишукувань потребує їхнього територіально-крає-знав-чого, а не адміністративно-прос-то-рового акцентування. Тому Північна Буковина як історико-географічний край є тією актуальною територією, в межах якої здійснювалося наше дослідження.
Часові рамки історико-географічних вишукувань, що є невід’єм-ною складовою будь-якої територіальної краєзнавчої характеристики, є доволі обмеженими. Дослідження суспільно-географічного явища чи об’єкта найчастіше не передбачає його діахронічного аналізу, тобто повної наскрізної часової характеристики від початку зародження і становлення до його сучасного стану. Важливим є оформлення істо-рико-геогра-фічного, чи географо-краєзнавчого дослідження саме в таких всеосяжно-часових межах, які, як у нашому випадку, охоплювали б період від раннього палеоліту і до теперішнього часу.
Більшість географо-краєзнавчих вишукувань, які вже побачили світ, торкаються демографічних аспектів із залученням розгляду природних, ретроспективних, етногенетичних та інших чинників, що впливають на попередні. Навіть із демографічного блоку характеристики його компонент є не рівноцінними, а наголос робиться на аналізі кількісної динаміки людності чи її етнічного складу. Для географів поселенська структура залишається „terra inkognita”, або в кращому випадку розглядаються міські поселення (міста чи містечка) від щонайдавніше староруського часу (пріоритет тут належить історикам). За нечастими випадками залучення до аналізу формування поселенської структури всіх населених пунктів чітко проступає його вибірково-наскрізний ракурс, тому що відсутня повночасова характеристика поселень. Тому вкрай необхідним є дослідження всіх населених пунктів, що формують натепер поселенський каркас будь-якої території. Причому без такого акценту власне демографічний аналіз, виходячи з наукової доцільності, буде неповноцінним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок