Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / сторінка 4

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,70 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Повний обсяг дисертаційної роботи складає 187 сторінок комп'ютерного тексту і містить 10 таблиць на 10 сторінках, 1 рисунок на 1 сторінці, 9 додатків на 11 сторінках. Список використаних джерел включає 114 найменувань і викладений на 10 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У першому розділі "Теоретичні моделі національних конкурентних переваг" вивчено теоретичні засади конкурентоспроможності та показано можливості їх використання у створенні перспективної української моделі національної конкурентоспроможності. Доведено, що формування такої моделі є неодмінною передумовою забезпечення й підвищення конкурентоспроможності країни.
На основі комплексного аналізу підходів, існуючих в сучасній західній, російській та вітчизняній економічній думці встановлено, що конкурентоспроможність національної економіки є багатоаспектним явищем, яке характеризується тісним взаємозв’язком та взаємообумовленістю її окремих елементів і рівнів.
На нашу думку, стрижнем української моделі національної конкурентоспроможності є її порівняльні та технологічні конкурентні переваги. Серед них особливо виділяються: вигідне геоекономічне розташування країни; різноманітні запаси природних ресурсів; численні кваліфіковані трудові ресурси; потужна матеріально-технічна база; наявність в деяких галузях промисловості, особливо в аерокосмічній, унікальних передових технологій, які спираються на розвинутий науковий та високий інтелектуальний потенціал виробничого персоналу. Однак, враховуючи, що реалізація національних конкурентних переваг на практиці ускладнюється цілим рядом конкурентно уразливих місць у вітчизняній економіці, показано, що в рамках існуючих обмежень єдино можливим є варіант поступового, поетапного входження України у світовий економічний простір.
Висловлюється думка, що в період суцільної лібералізації розвиток кон-курентоспроможності міг відбуватися тільки за сценарієм найпростішої мо-делі – ствердження та виживання в жорсткому конкурентному середови-щі на основі факторів виробництва. Протягом 1996 – 2000 років найбільш кон-курентноспроможними галузями в Україні виявилося виробництво чорних металів і виробів з них, хімічна і пов’язані з нею галузі промисловості та транспортні послуги, особливо послуги трубопровідного транспорту. Їх-ня сукупна частка в загальному експорті Україною товарів і послуг за цей пе-ріод піднялася з 54,8 % у 1996 р. до 60,6 % в 2000 р., що перевищувало їх-ню частку у валовій доданій вартості. Проте вимушена ставка на обмежену кіль-кість експортоспроможних галузей мала серйозні негативні наслідки, зо-крема країна втратила значні валютні надходження. Пріоритетний розвиток “трійки” провідних конкурентоспроможних галузей не розв’язав основ-них проблем зовнішньоекономічної діяльності України. Це знайшло свій прояв: у сировинній спрямованості українського експорту; у надчутливості еко-номіки країни до світових та регіональних економічних криз та зміни ва-лютних курсів, які призводять до коливань попиту; у надзвичайній вразли-вості у випадку втрати або послаблення наявних факторів, як це відбулося із скороченням попиту на послуги трубопровідного транспорту; у звужен-ні внутрішнього ринку; зниженні протягом 1992–1998 років життєвого рів-ня населення країни через дію механізмів збіднюючого економічного роз-витку. Проведений аналіз дозволив зробити важливий висновок про ви-чер-пання резервів зростання товарообігу із зовнішнім світом на старих струк-турних підвалинах. Вимушена ставка на розвиток конкурентоспромож-ності країни на основі факторів виробництва не стала достатньою базою для сталого зростання ефективності економіки, подолання відставання від ринково розвинутих країн, в яких активно розвивається “нова економіка”.
Стверджується, що сьогодні Україна не має ресурсів для негайного пе-ре-ходу до інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки. То-му знадобиться певний перехідний етап між факторною та інноваційною мо-делями національної конкурентоспроможності. Центральним завданням про-міжного етапу є генерування стимулів до підвищення ефективності вироб-ництва та раціонального використання конкурентних переваг через імпор-тозаміщення, розвиток внутрішнього ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок