Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ / сторінка 5

Назва:
ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,70 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Стратегічна мета даного зав-дання – реалізувати національні конкурентні переваги на внутрішньому рин-ку. Остання обставина є виключно важливою як з точки зору підтримки внут-рішнього виробництва та зайнятості, так і з точки зору економії основної маси валютних доходів від зовнішньої торгівлі. Ця мета досягається че-рез модернізацію традиційних галузей, ресурсо- та енергозбереження і розви-ток власної енергетичної бази. Просування таким шляхом дозволить істот-но зменшити проміжне споживання і відповідно збільшити ВВП України, особливо (за умов цілеспрямованої економічної політики) такої його част-ки, як валове нагромадження основного капіталу. Завдяки цьому було б ство-рено фінансове підґрунтя для розвитку конкурентоспроможності на ос-но-ві інвестицій.
Обґрунтовується теза, що організаційно-інституціональною формою, в рам-ках якої національні конкурентні переваги України отримають ефектив-ну реалізацію, стануть макротехнології та відповідні міжгалузеві виробничі ком-плекси, що будуть виступати каркасом сучасної структурно-про-мис-ло-вої політики. До 2010 – 2015 рр. в Україні необхідно запровадити, принайм-ні, наступні макротехнології: “Україна – транзитна держава” та “Україна – ви-сокотехнологічна, авіакосмічна держава”, для “запуску” яких в поперед-ній період створено реальні умови. Саме розвиток двох комплексів – транс-порт-ного і високотехнологічного, що мають спільні корені й науково-тех-но-логічний супровід і тому є своєрідними кластерами, – можуть стати пред-метом особливої уваги промислової політики, яка повинна інтегрувати весь існуючий набір інструментів державного регулювання в цілісну взаємо-пов’язану стратегію заохочення та розвитку відповідних виробництв, кон-курентоспроможних у світовому масштабі. Така промислова стратегія по-винна змінити існуючий ринковий розподіл ресурсів, спрямувавши їх у прі-оритетні галузі, пов’язані із формуванням нової структури вітчизняного ек-спорту, перетворенням переважно сировинного експорту в експорт продук-ції з високим ступенем доданої вартості, опануванням через гнучкі альян-си елементів “нової економіки”.
У другому розділі “Механізми підвищення конкурентоспроможності та їх використання в перехідній економіці” розглянуто стратегічні завдання реалізації національних конкурентних переваг. Передусім аналізуються проблеми модернізації виробничого апарату та формування високоефективної структури економіки. В 1985–2000 роках деформація економічної структури виробництва, зокрема, промисловості проявилася у зростанні частки проміжного споживання, в тому числі в електроенергетиці – у 3,78 раза, чорній металургії – 2,13 раза та скороченні частки кінцевого продукту, в тому числі машинобудування у 2,11 раза, легкої промисловості – у 7,25 раза. Це призвело до посилення тенденції виробництва заради виробництва, критичного стану сукупного попиту та пропозиції, втрати національних конкурентних переваг у важливих сферах економіки.
Однією з основних особливостей виробничого апарату України є його технологічна неоднорідність, значна диференціація технічного рівня взаємодіючих ресурсів, низький ступінь спряженості взаємопов’язаних технологій. Тому завданням розвитку конкурентноспроможного сектора економіки є реструктурування, модернізація виробничого потенціалу, взаємодоповнення макроекономічних регуляторів і промислової політики, розвиток промислово-технологічних систем, модернізація суміжних виробництв, стимулювання швидкого освоєння сучасних технологій в галузях кінцевого продукту – легкій, харчовій промисловості, захист внутрішнього ринку та заохочення експорту високотехнологічної продукції. Принциповими є орієнтація на розвиток обробної промисловості, перехід від випуску праце- і матеріаломісткої продукції до наукомісткої високотехнологічної продукції.
Виходячи з наслідків, пов’язаних з демонтажем старого поділу праці, необхідно ефективно використовувати потужності машинобудування, металургії і хімії на повніше задоволення потреб власної міжгалузевої кооперації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок