Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

Назва:
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,24 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Академії педагогічних наук України
КОНДРАТОВА Людмила Григорівна
УДК 37.046.3.016: 371.385 ] (043.3)
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, Ястребова Валентина Яківна, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор, Коберник Олександр Миколайович, Уманський державний педагогічний університет, директор Інституту природно-математичної та технологічної освіти
кандидат педагогічних наук, доцент, Елькін Марк Веніамінович, Мелітопольський державний педагогічний університет, проректор, завідувач кафедрою педагогіки та педагогічної майстерності
Захист відбудеться ”16” травня 2008 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою :
04053, м. Київ – 53, вул. Артема, 52-А, корп. № 3, актова зала.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, м. Київ – 53, вул. Артема, 52-А, корп. № 3)
Автореферат розісланий ”15” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.І. Зайченко
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У сучасному світі відбуваються процеси глобалізації культурного та освітнього простору, елементами якої є інтеграційні та інноваційні процеси. Освітня складова Лісабонської стратегії розвитку освіти та професійної підготовки вчителів, тенденції міжнародної інтеграції породжують нове розуміння розв'язання проблем сучасності та можливості набуття якісної освіти у вимірі продукування висококваліфікованих кадрів, які мають належний рівень професійної компетентності.
Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), проектах Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2004 р.) та Законі України „Про виховання дітей та молоді”(2004 р.), положеннях Болонської декларації (2006 р.), Лісабонській програмі „Освіта та професійна підготовка” (2000 р.), Стокгольмській доповіді про завдання систем освіти (2007 р.) та інших документах, метою державної політики у сфері підготовки вчителя до практичної діяльності стає оновлення змісту підготовки, сприяння підвищенню професійного рівня вчителів та їх готовності змінювати організацію навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних наукових досягнень. У той час, коли змінюється система поглядів на навчання і виховання як педагогічні процеси, змінюється й філософія виховання. В умовах переходу до нових економічних відносин найгострішою є проблема підготовки підростаючого покоління до реальних умов життя. У вирішенні цих важливих проблем значна роль відводиться вчителю. Очевидним стає, що досягнення мети сучасного виховання – розвиток конкурентноздатної, творчої особистості, спроможної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення, можливий лише за умови ґрунтовної підготовки вчителя до організації виховного процесу.
Аналіз педагогічної літератури та практики стосовно професійної підготовки вчителя в Україні в умовах сучасної післядипломної педагогічної освіти дозволяє зробити висновки про необхідність її реформування тому, що виявляються основні протиріччя сьогодення: між потребами суспільства у впроваджуванні гуманних відносин „вихователь-вихованець” та невідповідністю підготовки вчителя сучасним суспільним умовам та вимогам до організації цієї взаємодії; між потребами вчителів у розумінні останніх досягнень психолого-педагогічної науки і необхідністю вчителів навчатися упродовж життя, володіти основними засадами проектно-технологічної освіти та належним науково-практичним забезпеченням інноваційних процесів у післядипломній педагогічній освіті; невідповідність між сучасними теоретичними підходами до проблеми підготовки вчителя та практичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти
Важливою ділянкою післядипломної педагогічної освіти є підготовка вчителя до гуманного управління процесом виховання на оновлених засадах, яка спирається на сучасні освітні й виховні технології, посилює розвивальний ефект виховних програм і позитивно впливає на готовність майбутнього громадянина до життя у нових суспільних відносинах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок