Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК факТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ в УМОВАХ перехОдУ України ДО РИНКУ

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК факТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ в УМОВАХ перехОдУ України ДО РИНКУ

Назва:
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК факТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ в УМОВАХ перехОдУ України ДО РИНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,79 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Орловська
Анна Богданівна
УДК [338.33:330.35](088.87)(477)
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА
ЯК факТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
в УМОВАХ перехОдУ України ДО РИНКУ
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Кончаківський Іван Васильович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економіки підприємства
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Малий Іван Йосипович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів;
кандидат економічних наук, доцент
Рібун Любомир Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет, завідувач кафедри економічної теорії.
Провідна установа – Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, кафедра теоретичної економіки та економіки України.
Захист дисертації відбудеться “ 4 ” липня 2002 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м. Львів, пр. Свободи, , ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського націо-нального університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “ 3 ” червня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення економічного зростання є одним з найважливіших завдань усіх країн світу. Національна економіка, що зростає, спроможна повніше задовольняти потреби людей і ефективніше розв’язувати соціально-економічні проблеми. Економічні перетворення у країнах, де тривалий час централізоване директивне планування визначало макроструктуру національної економіки, у більшості випадків супроводжуються помітними змінами у цій структурі та глибоким трансформаційним спадом. Тому особливої ваги набуває дослідження суті процесу реструктуризації національної економіки, закономірностей його розвитку та інструментів регулювання як і впливу на економічне зростання.
Проблеми взаємозв’язку галузевої структури національного виробництва та економічного зростання для економічної науки не є новими. У вітчизняній та зарубіжній літературі їм присвячено чимало грунтовних праць, орієнтованих на вивчення окремих аспектів такого взаємовпливу. У світовій економічній науці існує ціла низка так званих структурних теорій економічного зростання.
Вагомий внесок у дослідження взаємозв’язку структурних змін у національній економіці та їх впливу на економічне зростання зроблено А.Смітом, Дж.С.Мілем, К.Марксом, М.Туган-Барановським, Дж.М.Кейн-сом, Й.Шумпетером та іншими.
У другій половині ХХ ст. економічна наука приділяє значну увагу механізмам впливу структурних змін та структурної політики на економічне зростання. Цим проблемам присвячені праці В.Леонтьєва, Г.Манківа, Г.Поля, С.Фішера, А.Гельба, Дж.Данінга, Р.Баро та інших економістів. Серед вітчизняних дослідників впливу структури економіки на її динаміку слід назвати І.Акімову, Ю.Бажала, В.Геєця, М.Долішнього, С.Злупка, Л.Збаразьку, І.Лукінова, В.Коломойцева та інших.
У вітчизняній літературі питання, пов’язані з проблемами впливу реструктуризації економіки на її зростання найчастіше висвітлюються і полемізуються на сторінках наукових журналів “Економіка України”, “Фінанси України”, “Економіст”, “Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні” та у часописах “Голос України”, “Галицькі контракти”, “Урядовий кур’єр”, “Дзеркало тижня” тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК факТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ в УМОВАХ перехОдУ України ДО РИНКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок