Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ   МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ   МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ   МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,58 KB
Завантажень:
1
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА
МЕДВІДЬ МАРИНА МИКОЛАЇВНА
УДК: 811.111’37
ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ
 
МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філологіїї та перекладу Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Тимошенкова Тамара Михайлівна, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Жаботинська Світлана Анатоліївна,
професор кафедри англійської філології Черкаського державного університету імені Богдана
Хмельницького
кандидат філологічних наук, доцент
Дмитренко Вікторія Опанасівна, доцент кафедри англійської філології
Харківського національного універси- тету імені В.Н. Каразіна
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра теорії і практики перекладу германських мов, Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Захист відбудеться “ 11 “ квітня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64. 051. 16 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75 .
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “ 11 “ березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Солощук Л.В


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована робота присвячена дослідженню особливостей структурного та семантичного варіювання іменної синтаксичної моделі There-V-N(mod)-L у сучасній англійській мові. Звертання мовознавства до проблеми семантики синтаксичних конструкцій пов'язане з розумінням неможливості адекватного опису мовних явищ, зокрема одиниць синтаксичного рівня мовної ієрархії, без належної уваги до їх змістовної сторони. Семантична інтерпретація синтаксичних структур привертає увагу багатьох мовознавців (Н.Н. Арват, Н.Д. Арутюнова, М.Я. Блох, І.Р. Вихованець, Д.І. Квеселевич, О.І. Москальська, О.В. Падучева, О.В. Селіверстова, О.М. Старикова, В.М. Телія). У лінгвістичній літературі, однак, відсутній комплексний опис семантичної ємності іменної буттєвої моделі There-V-N(mod)-L, закономірностей її структурно-семантичного варіювання і синонімічних кореляцій з моделями інших конфігурацій.
Актуальність вибраної теми обумовлена загальною спрямованістю сучасних досліджень на всебічне вивчення змістовної сторони мови, виявлення й експлікацію значень одиниць, що вивчаються, на встановлення інваріантних сутностей і варіантів мовних явищ.
Таким чином, науковим завданням даної роботи є комплексне дослідження моделі There-V-N(mod)-L, що включає як її статичний (класифікаційно-аналітичний), так і динамічний опис, що відображає внутрішню динаміку даної синтаксичної конструкції – мовні реалізації цієї структурної схеми і її семантичні кореляції на міжмодельному рівні.
Зв'язок роботи з науковими темами. Тема дисертації, спрямованої на вивчення варіювання мовних одиниць різних рівней, виконана у межах лінгвістичних досліджень кафедри англійської філології та перекладу Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія", об’єднаних темою “Мова як семіотична система і соціокультурне явище", номер державної реєстрації 0101V006996.
Метою дослідження є комплексне семантико-синтаксичне та стилістичне вивчення іменної буттєвої моделі з точки зору її статусу в системі мови та функціонування в системі мовлення.
Задля досягнення поставленої мети в дисертації розв'язуються наступні завдання:
-
побудова концептуальної схеми організації інформації в буттєвій моделі There-V-N(mod)-L;
-
визначення семантичної ємності буттєвої моделі There-V-N(mod)-L, встановлення її прототипових і непрототипових значень (засобів прямої і непрямої номінації);
-
визначення варіантів категоріального значення моделі, зумовлених конкретним лексичним наповненням синтаксем структурного мінімуму; виділення полісемічних одиниць в рамках буттєвої моделі; відокремлення омонімічних речень, побудованих за моделлю There-V-N(mod)-L;
-
уточнення закономірностей структурного, семантичного і стилістичного варіювання, властивих даній моделі в її мовній реалізації;
-
встановлення спільних і диференціальних ознак буттєвих речень і їх семантичних корелятів (синтаксичних синонімів), розмежування категоріального значення і додаткових значень у синонімах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМАЛЬНЕ Й СЕМАНТИЧНЕ ВАРІЮВАННЯ   МОДЕЛІ THERE-V-N(mod)-L У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок