Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НІМЦІ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)

НІМЦІ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)

Назва:
НІМЦІ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,03 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СУЛІМЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
УДК 39 (477.82:430) “17”/ “19”
НІМЦІ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)
Спеціальність 07.00.05 – Етнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Поліщук Юрій Миколайович
науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Наулко Всеволод Іванович,
завідувач відділом памяток духовної культури Інституту української археографії та
джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
кандидат історичних наук, доцент Надольська Валентина Василівна,
доцент кафедри археології та джерелознавства історичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України
Захист відбудеться “23” грудня 2002р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
Автореферат розісланий “16”листопада 2002р.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, вул. Володимирська, 58)
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг – 189 сторінок. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, посилань, списку використаних джерел і літератури (14 сторінок, 202 найменування).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Волинь була й понині залишається поліетнічним регіоном. На її теренах пліч-о-пліч разом з етнічними українцями проживали й проживають десятки інших народів, в тому числі й німці.
Дослідження історії німців Волині, з одного боку заповнює одну з прогалин у вивченні етнонаціональної спадщини народів України, а з іншого – сприяє позитивному розв’язанню проблем міжнаціональних відносин, зокрема між українцями й німцями.
Довготривалі взаємини між обома етносами дають немало прикладів не тільки співробітництва, взаємодії та позитивного взаємовпливу, а й непорозумінь, трагічних випробувань, етнічного відчуження і протистояння. Крім того, освоєння ними етнонаціонального простору Волині, сприяло становленню і формуванню спільних рис, властивостей у населення поліетнічного регіону. Таким чином, дослідження облаштування, життєдіяльності німецької спільноти є корисним для вивчення історії етнонаціональних процесів на Волині, які й понині малодосліджені.
Розробка цієї теми має і практичну цінність, оскільки матеріальна, духовна культура німецьких переселенців характеризувалася сталістю, консерватизмом та архаїчністю. Ці особливості пояснюються як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками, зокрема частковою замкненістю, корпоративністю, ізоляцією німецьких переселенців, їх привілейованим колоністським статусом, а також компактним розселенням, де були сприятливі умови для проживання і відтворення традицій, звичаїв німецького етносу.
Актуальність дослідження посилюється також можливістю врахування його в сучасній українській етнополітиці та практиці державотворення.
Об’єктом дослідження є німці, які проживали в кінці XVIII – на початку ХХ ст. на території Волинської губернії.
Предметом наукового дослідження є динаміка чисельності німецького етносу, закономірності господарської діяльності, побуту, культурного, релігійного і громадського життя німців Волині в кінці XVIII – на початку ХХ ст.
Мета праці полягає у здійсненні комплексного аналізу процесів переселення німецьких колоністів на Волинь в кінці ХVIII – на початку XX ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 



Реферат на тему: НІМЦІ ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок