Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
РУЩИШИН НАДІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК 338.46: 339
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів та кредиту Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії Укоопспілки
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Вовчак Ольга Дмитрівна,
Львівська комерційна академія Укоопспілки,
завідувач кафедри банківської справи
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гринчуцький Валерій Іванович,
Тернопільський державний економічний
університет Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
кандидат економічних наук, доцент
Ященко Олена Іванівна,
Львівська комерційна академія Укоопспілки,
кафедра економіки підприємства
Провідна установа: Донецький державний університет економіки і
торгівлі імені М. І. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки підприємства
Захист дисертації відбудеться “3” травня 2006 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 205.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий “31” березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент ___________ Блонська В.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкової економіки в Україні обумовлює високі вимоги до оцінки ефективності функціонування економічних систем різних рівнів. Найбільша увага приділяється торгівлі як комерційній сис-темі та самостійній ланці національної економіки, яка безпосередньо створює еко-номічні блага. Трансформаційні процеси, які відбуваються в українській економі-ці, докорінно змінили економічне середовище функціонування торговельних під-приємств, що, в свою чергу, привело до залежності ефективності їхньої фінансово-господарської діяльності від багатьох, раніше не досліджуваних факторів. З метою створення належного іміджу та забезпечення успіху на ринку потрібна достовірна оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств як комерційних систем, яка б відповідала сучасним вимогам розвитку ринкової економіки.
В ринкових умовах ефективна діяльність торговельних підприємств повинна оцінюватись з позиції досягнення найбільших фінансових результатів за умов повного використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. У зв'язку з цим виникає необхідність в обґрунтуванні та удосконаленні організаційно-еко-номічного механізму комплексної оцінки ефективності функціонування торго-вельних підприємств, у розробці сучасних методів та методик такої оцінки з врахуванням комплексного та системного підходів, що дозволить приймати обґрун-товані рішення щодо створення сприятливих умов для покращення економічних результатів їх діяльності.
Витоки досліджень економічної оцінки ефективності знаходимо у працях класиків економічної науки: К. Маркса, А. Сміта, М.І. Туган-Барановського. Вагомий внесок у розробку теоретичних і практичних проблем забезпечення ефективності функціонування торговельних підприємств зробили В.В. Апопій, І.О. Бланк, Є.І. Бойко, О.Д. Вовчак, Я.А. Гончарук, В.І. Гринчуцький, В.С. Загорський, В.І. Іваницький, А.В. Калина, І.І. Каракоз, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, В.С. Марцин, Б.М. Мізюк, Г.М. Мельничук, Є.В. Мних, Г.В. Митрофанов, В.О. Мец, С.Ф. Покропивний, А.А. Садєков, Л.Г.Словінська, Л.Л. Теренова, Н.М. Ушакова, А.М. Фрідман, А.В. Шегда, О.Д. Шарапов, А.Д. Шеремет, С.І. Шкарабан, О.І. Ященко, М.І. Яцків.
Водночас не всі аспекти цієї складної та багатогранної проблеми з’ясовані та досліджені.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок