Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988 – 1999 рр.)

Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988 – 1999 рр.)

Назва:
Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988 – 1999 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,02 KB
Завантажень:
84
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
 
Кобута Степан Йосифович
УДК 94 (477) “19”
Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988 – 1999 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Чернівці – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського університету імені В.Стефаника
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,
Карпенко Олександр Юхимович,
Прикарпатський університет імені В.Стефаника,
завідувач відділу регіональних проблем,
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
Юрій Михайло Федорович,
завідувач кафедрою соціально-економічних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
кандидат історичних наук, доцент,
Нагорняк Михайло Миколайович,
начальник кафедри загальноюридичних та
гуманітарних дисциплін Прикарпатської філії
Національної Академії МВС України
Провідна установа: Інститут українознавства імені І.Крип'якевича
НАН України, відділ новітньої історії України, м.Львів
Захист відбудеться 27.07.2001 р., о 14 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.76. 051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп.14, ауд. 18.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012. м.Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий 25.06.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Карпо В.Л.
Загальна характеристика дисертації
Актуальність теми. В кінці ХХ ст. український народ відновив свою державну самостійність, що поклало початок новому етапу історії – етапу державотворення і розбудови незалежної держави. Боротьба за незалежність стала визначальним чинником українського національно-визвольного руху на зламі 80-х – 90-х років, закономірним продовженням визвольних прагнень кількох поколінь українців в попередні десятиліття.
Досліджуючи бурхливі події недавнього минулого, історики прагнуть об'єктивно відтворити цілісну картину боротьби за незалежність України, враховуючи політичні, соціально-економічні, етнонаціональні і культурні особливості окремих регіонів. Західна частина України є виявом специфічних націо- і державотворчих проявів, які стали визначальними факторами її суспільного життя, що й зумовлює актуальність теми. Потреба наукового вивчення політичних процесів кінця ХХ століття диктується також сучасним політичним станом нашої держави: комплексом проблем перехідного періоду, необхідністю врахування державними органами, політичними і громадськими організаціями досвіду розвитку політичної системи, пошуком оптимальних шляхів взаємодії та взаємовідносин між державою і суспільством, розробкою ефективного механізму прийняття політичних рішень, адекватних суспільним потребам українського народу.
Зв'язок роботи з науковими програмами. Тема дисертації безпосередньо пов'язана з науково-дослідною роботою “Етнічні і соціальні проблеми регіону” (номер держреєстрації 0101002446) Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, з напрямком наукового дослідження відділу регіональних проблем Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, що передбачає вивчення суспільно-політичних процесів в західному регіоні України в ХХ ст., з підготовкою монографії “Західна Україна в ХХ ст.”, з програмами науково-дослідної роботи кафедри історії України Прикарпатського університету.
Об'єкт дослідження – суспільно-політичні процеси в західному регіоні України під час визвольної боротьби українського народу за відновлення державної незалежності та в період розбудови суверенної держави.
Предмет дослідження - діяльність політичних, громадських, національно-культурних і релігійних організацій, яким належала вирішальна роль в консолідації українського суспільства в процесі здобуття державної самостійності України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988 – 1999 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок